Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Lantmäteriet får pengar till innovationslabb
Forskning 8 nov 2016
Lantmäteriets innovationslabb ska skapa möjlighet för nya innovationslösningar
Lantmäteriet får bidrag från Vinnova för att starta upp datadrivet innovationslabb. Illustration: Kheng guan Toh
Lantmäteriet får 3 miljoner kronor av Vinnova som ska användas till ett innovationslabb på samhällsbyggnadsområdet. Det är ett virtuellt datadrivet labb som ska underlätta samarbete mellan olika organisationer och sektioner på samhällsbyggnadsområdet.

Labbet ska ha fokus på det som kallas öppen innovation.

Relevant roll inom området

Lantmäteriet tilldelades pengarna för att myndigheten har en relevant roll på området, att man har tillgång till mycket egen data och att man har möjlighet att bli en nationell aktör som attraherar fler organisationer på sikt. Vinnova hoppas att det innovationslabb som Lantmäteriet ska bygga upp ska få effekter på nationell nivå på samhällsbyggnadsområdet. Miljön ska vara attraktiv och dra till sig fler organisationer.

Datadrivet öppet labb

Labbet ska bestå av en virtuell miljö som ger möjlighet att dela och ta del av data samt olika tillämpningar. Labbet ska utgöra en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte när det gäller tillämpningar av tillgängliga data. Genom digitalisering och samordning av information kan processerna på samhällsbyggnadsområdet göras mer tidseffektiva. Med visualisering blir det enklare att sätta sig in i processer för vanliga medborgare.

Möjligheter till innovationer

Med information, från offentlig verksamhet och näringsliv, tillgänglig så kan nya innovationslösningar uppstå. För att kunna skapa innovationer är det viktigt att det finns gemensamma begrepp och dataformat.
Projekttiden för innovationslabbet är cirka två år och i bästa fall kan en första version vara framme under första delen av 2017.

FAKTA Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Myndighetens uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Myndighetens uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Fördjupningsmaterial