Varan har lagts till i varukorgen

Här är nya kraven för flyghinder

Bestämmelser 29 nov 2016
flyghinder
Transportstyrelsen har gjort ändringar i sina föreskrifter för föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. Foto: John Niklasson och Mikael Damkier.
Föreskrifterna om markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten har ändrats. Förändringarna berör såväl byggkranar som höga hus och master.

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i föreskrifter för flyghinderanmälan, kvalitetskrav vid inmätning av hinderdata och hinderljus som utgörs av LED-ljus. Nyligen trädde förändringarna i kraft.

Kort sammanfattat får de nya föreskrifterna två konsekvenser. Den ena är att det numera ställs specifika kvalitetskrav vid inmätning av byggnader eller föremål som kan utgöra fara för luftfarten.

Kraven gäller för sådant som är över 45 meter högt inom tätbebyggt område samt 20 meter inom annat område.

Ändringar för hinderljus

Den andra konsekvensen av de nya föreskrifterna handlar om så kallade hinderljus. Enligt de nya föreskrifterna ska en hög byggnad som idag endast är försedd med LED-ljus framöver även ha IR-ljus.

Orsaken är att exempelvis militär och räddningstjänst annars kan få problem, berättar Eva Noréus som är projektledare på Transportstyrelsen.

– Detta beror på att LED-ljusen inte utstrålar någon värme och därför inte syns när man flyger med hjälp av utrustning för mörkerseende.

Ersätts vid reparation

Befintliga hinderljus av LED-typ som saknar IR-ljuskomponent ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som uppfyller kraven.

De nya kraven gäller både permanenta och tillfälliga hinder. Med andra ord omfattas exempelvis en byggkran på samma sätt som ett hus i det fall där höjden utgör ett flyghinder. Andra föremål som kan utgöra hinder är till exempel en skorsten eller ett vindkraftverk.

OM Fara för luftfarten

  • Den som ska uppföra ett föremål som kan utgöra en fara för luftfarten måste meddela det till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbetet påbörjas.
  • Det gäller alla föremål som är över 45 meter inom tätbebyggt område eller 20 meter inom annat område. 
  • Även tillfälligt uppsatta föremål som byggkranar, master och liknande kan utgöra en fara.
  • Det är lika viktigt att meddela Försvarsmakten om föremålet eller byggnaden ska flyttas eller rivas.
  • Föremålet ska markeras vid den tidpunkt det når en höjd av 45 meter oavsett den slutgiltiga höjden.
Källa: Transportstyrelsen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Fara för luftfarten

  • Den som ska uppföra ett föremål som kan utgöra en fara för luftfarten måste meddela det till Försvarsmakten minst fyra veckor innan arbetet påbörjas.
  • Det gäller alla föremål som är över 45 meter inom tätbebyggt område eller 20 meter inom annat område. 
  • Även tillfälligt uppsatta föremål som byggkranar, master och liknande kan utgöra en fara.
  • Det är lika viktigt att meddela Försvarsmakten om föremålet eller byggnaden ska flyttas eller rivas.
  • Föremålet ska markeras vid den tidpunkt det når en höjd av 45 meter oavsett den slutgiltiga höjden.
Källa: Transportstyrelsen
Fördjupningsmaterial