Varan har lagts till i varukorgen
Göta kanal töms på vatten
Underhåll 1 nov 2016
Göta kanal
Under drygt ett års tid ska den tidigare handgrävda kanalen, Göta kanal, renoveras. Foto: Göta kanalbolag
I vinter ska nästan åtta av Göta kanals nio handgrävda mil tömmas på vatten. Ett unikt projekt som ska vara klart nästa vår.

I vinter är det dags att fortsätta renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Ett projekt som innebär att stora delar av kanalen måste tömmas på vatten. Sträckan det handlar om är nästan åtta mil, av kanalens totala 8.7 mil.

Använder sig av gammal teknik

Redan nu har visst arbete inletts och enligt Anders Donlau, projektledare för projektet, har man lärt sig mycket rent byggtekniskt längs med vägen. Bland annat hur den 200 år gamla anläggningen är byggd och vilka tekniker som använts.

– Ju mer vi arbetar med Göta kanal desto mer respekt får man för de gamla metoderna som faktiskt har fungerat i 200 år, till exempel tappluckor och kulvertar, säger Anders Donlau i ett pressmeddelande.

Man passar även på att dokumentera för framtiden, berättar Anders Donlau.

– Dokumentationen av de utförda arbetena blir otroligt viktig. När kanalen är tömd passar vi på att filma för att kunna få en överskådlig bild av hur kanalen ser ut utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras, säger han.

Övriga arbeten i vinter

Förutom det årliga underhållsarbetet som bland annat består i att byta slussportar och broar, täta slusskammare och renovera bryggor kommer det utföras både mindre och mer omfattande markarbeten, renovering av vingmurar och tappluckor och nytt system för nivåindikatorer.

Arbetena förväntas pågå fram till april och avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017.

FAKTA Göta kanal 2.0

Göta Kanal 2.0 är ett projekt initierat av Göta kanalbolag AB. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Projektet beräknas kosta en halv miljard under en femårsperiod. Regeringen har avsatt 150 miljoner under 2016-2017 som bidrag för upprustningen.

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Vatten och avlopp Renoveringar Konstruktion
Fackområden

Anläggning Renovering
Fler nyheter

FAKTA Göta kanal 2.0

Göta Kanal 2.0 är ett projekt initierat av Göta kanalbolag AB. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

Projektet beräknas kosta en halv miljard under en femårsperiod. Regeringen har avsatt 150 miljoner under 2016-2017 som bidrag för upprustningen.