Varan har lagts till i varukorgen
Energireglerna i BBR skärps
Bestämmelser 25 nov 2016
Flera nybyggda hus
En byggnads energianvändning bör enligt de nya reglerna verifieras genom mätning, men kan även verifieras genom beräkning. Foto: Tobias Sterner
Boverket skärper reglerna om verifiering av en byggnads energianvändning. Nu måste byggherren verifiera energianvändningen, tidigare var detta bara ett råd.

Nu har Boverket tagit beslut om de nya energireglerna som var ute på remiss i somras. Det handlar om flera nya föreskrifter som träder i kraft redan den 15 december i år.

Föreskriften BEN 1 är en helt ny föreskrift som innehåller regler för att förtydliga hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån en normal användning.

– Det är bra med en standardiserad beräkningsmetod, kommenterar Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund.

Kan verifieras genom både mätning och beräkning

Föreskriften BBR 24 innehåller krav i Boverkets byggregler, BBR, om att en byggnads energiprestanda ska verifieras. Kravet på verifiering bör enligt ett allmänt råd göras genom mätning i den färdiga byggnaden, men kan även göras genom beräkning.

Dagens befintliga krav ställer inget krav på verifiering men i ett allmänt råd står det att kraven bör verifieras dels genom beräkning vid projekteringen dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

De som är seriösa kommer fortfarande att verifiera genom mätning

Enligt Roland Jonsson innebär det nya kravet på verifiering inget extra arbete för HSB eftersom de bygger enligt Miljöbyggnad silver som ställer krav på verifiering.

– De som är seriösa kommer fortfarande att verifiera genom mätning, säger han.

BEN ska användas vid verifiering och energideklaration

När byggherren ska verifiera att byggnaden uppfyller kraven på specifik energianvändning i BBR ska den nya föreskriften BEN 1 användas. Den ska även användas av energiexperten då denne ska bestämma en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

Som en följd av de nya föreskrifterna ändrar Boverket även sina föreskrifter BED om energideklarationer och CEX om certifiering av energiexpert.

De nya reglerna ska tillämpas på arbeten där startbesked beslutas den 15 december eller senare. Reglerna omfattas inte av någon övergångstid.

Fördjupningsmaterial

Roland Johansson
– Att mäta är att veta, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund som förordar att verifieringen sker genom mätning.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Roland Johansson
– Att mäta är att veta, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund som förordar att verifieringen sker genom mätning.