Varan har lagts till i varukorgen
Återuppväckt park skapar mervärde
Utemiljö 17 nov 2016
Baggstedtsgården har en trädgård i tysk stil.
En parkliknande trädgård i 1800-talsstil ramar in de nybyggda husen vid Baggstedtsgården i Hjo. Foto: JD Bygg
En parkliknande trädgård i 1800-talsstil ramar in de nybyggda husen vid Baggstedtsgården i Hjo. Foto: JD Bygg
Utmärkande för Baggstedtsgården i Hjo är den natursköna parkliknande trädgården i tysk stil. Byggherren Wennergrens har sett ett mervärde i att satsa på utemiljön.

När man i Hjo för första gången på 20 år lät uppföra nya hyresrätter valde byggherren Wennergrens att göra det på den befintliga Baggstedtsgårdens tomt.

Man lät bygga tre huskroppar på det som tidigare var trädgårdsytor men man ville samtidigt försöka återskapa något av det som en gång varit en ståtlig park.

– Vi ville att landskapsarkitekten skulle skapa en modern och någorlunda lättskött trädgård fast med historiska förtecken, säger Erik Eriksson på Wennergrens.

Park i tysk stil

I slutet på 1870-talet lät läkaren Wilhelm Baggstedt anlägga en parkliknande trädgård, ritad av den tyske trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sterneman, i anslutning till sin bostad.

Trädgården har under lång tid varit obrukad och mer eller mindre vuxit igen fram till nu när den blivit plats för ett nybygge.

Viktigt i det nya projektet var att stilen och utformningen på de nya byggnaderna blev så att de framstod som komplementbyggnader till den befintliga huvudbyggnaden på gården, som också innehåller hyresrätter sedan några år tillbaka.

Den ursprungliga trädgården från 1800-talet var planerad i tysk stil, som var senaste mode då. Utmärkande för den tyska stilen är slingrande gångar och gräsöar med blomsterrabatter med ett rikt växtsortiment.

Det formspråk som fanns där förde jag över till ett modernt tänk

Gammalt formspråk i modern tappning

Uppdraget att utforma trädgårdslösningen föll på landskapsarkitekten Rolf Efvergren på Larcia i Jönköping. Han lät sig inspireras av en ritning från 1878 över den dåtida anläggningen.

– Det formspråk som fanns där förde jag över till ett modernt tänk med inte fullt så snirklande gångar, så att det passar in i området, säger han.

rolf Rolf Efvergren, landskapsarkitekt.

På gångarna och på ytorna som bilarna parkerar valde man att använda sig av stenmjöl, dels för att det är bra för dränering och dels för att det ger en bra återspegling av det gamla grusmaterialet som man hade på gångarna.

Ur skötselsynpunkt, men även för tillgänglighets skull, är det sällan man använder sig av grus idag.

För att ytterligare knyta an till den tyska stilen har man lagt oregelbunden kalksten på sittytor och uteplatser samt låtit dem få rundade former som avgränsas med friväxande häckar.

Enkel att sköta

Trädgården är tänkt att vara lättskött. Det perenna växtmaterialet är därför valt efter dess förmåga att sluta till sig och hindra ogräs. De friväxande häckarna behöver heller inte klippas.

För att förstärka de runda formerna i trädgården har man lagt en kant av corténstål i avgränsningen mellan gräs och stenmjöl, mellan plantering och gräs samt mellan plantering och stenmjöl. Även det är en fördel skötselmässigt.

Centralt i trädgården står det ett gammalt guldregnsträd som är kvar från den ursprungliga parken.

baggstedtsgarden_trad Guldregnsträdet är en kvarleva från den ursprungliga trädgården.

– Det står som ett vårdträd och utgör ett slags centrum i anläggningen, säger Rolf Efvergren.

Även några större träd i ena kanten har sparats.

Det är huvudsakligen en sommarblommande trädgård med dagliljor och rosor som ska ge anknytning till gammal rosstil.

– Det är ett växtmaterial som inte känns allt för nytt. Vi har även sparat en del ängsyta från den ursprungliga trädgården. På den ytan får vi även en vårblommning, säger han.

För att framhäva de cirkulära ytorna även när växterna inte blommar har man lagt fält med tegelkross.

En ökande trend

Rolf Efvergren har märkt av att allt fler byggherrar insett att det ger ett mervärde att satsa på utemiljön.

– Det är en klar trend. Det började så smått för tio år sedan men har accentuerats de sista åren, säger han.

FAKTA Om Baggstedtsgården

 • Byggherre: J Wennergren Byggnads
 • Byggentreprenör: JD Bygg
 • Arkitekt: Tengbom
 • Landskapsarkitekt: Larcia
 • Ventilationsentreprenör: Bravida
 • VS-entreprenör: Bravida
 • Elentreprenör: Elektrobyrån Hjo
 • Markentreprenör: Skanska
 • Entreprenadform: Utförandeentreprenad, generalentreprenad
 • Totalkostnad exklusive moms: 28 miljoner kronor
Fördjupningsmaterial

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Miljö Arkitektur
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om Baggstedtsgården

 • Byggherre: J Wennergren Byggnads
 • Byggentreprenör: JD Bygg
 • Arkitekt: Tengbom
 • Landskapsarkitekt: Larcia
 • Ventilationsentreprenör: Bravida
 • VS-entreprenör: Bravida
 • Elentreprenör: Elektrobyrån Hjo
 • Markentreprenör: Skanska
 • Entreprenadform: Utförandeentreprenad, generalentreprenad
 • Totalkostnad exklusive moms: 28 miljoner kronor
Fördjupningsmaterial

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 27 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2017.