Varan har lagts till i varukorgen

Visar fördelar med nära-nollrenovering

Renoveringar 11 mar 2016
Vilka miljömässiga och ekonomiska fördelar finns det med nära-nollenergirenovering jämfört med en mer traditionell renovering? Det har den svenska arbetsgruppen i EU-projektet NeZeR har undersökt.

Traditionell och ambitiös – så kallar den svenska NeZeR-projektgruppen de två olika renoveringsnivåerna för att beräkna LCA och LCC vid nära-nollrenovering.

Referensobjektet var Stockholmshems fastighet på Sandfjärdsgatan 91-103 i Stockholm. Huset är byggt 1961, har 51 lägenheter på fyra våningsplan och Atemp 4 553 kvadratmeter.

Traditionell renovering

Den traditionella renoveringen av den befintliga byggnaden omfattade åtgärder i klimatskal, värmesystem, ventilationssystem, varmvattensystem på en grundläggande nivå. Fönstren tätades med gummilister, man bytte till eleffektiva och tryckstyrda cirkulationspumpar och gick från självdrag till frånluftsventilation.

Vattensnål termostatblandare för dusch och badkar samt byte till LED-belysning var andra åtgärder i det traditionella åtgärdspaketet.

Ambitiös renovering

Den ambitiösa renoveringen, nära-nollnivån, omfattade motsvarande uppsättning av åtgärder, men med fler och mer omfattande moment. Till exempel byttes fönster till U-värde 0,9 jämfört med den traditionella nivån där man renoverade befintliga fönster med u-värde 2,7 och extraglas sattes in med u-värde 1,2.

Byte av ytterdörrar och garageportar, solceller, samt omisolering av värmeledningsrör ingick också.

Slutsatser

De största kostnadsposterna var fönsterrenoveringen och LED‐belysningen i den traditionella renoveringen och frånluftsvärmepump, solceller, väggisolering, fönsterbyte och LED-belysning i den ambitiösa.

• Ambitiös renovering kan minska växthusgasutsläppen med cirka 50 procent.

• Traditionell renovering kan minska växthusgasutsläppen med cirka 20 procent.

• En ambitiös renovering innebär mer materialanvändning men växthusgasutsläppen från energianvändningen är så pass höga jämfört med materialen, att det ändå lönar sig med ambitiös renovering.

• Solceller gav endast en marginell reduktion av växthusgasutsläpp.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial