Varan har lagts till i varukorgen
Verktyg för bullerberäkning av vägtrafik
Vägar och gator 16 mar 2016
3536551-vintervaglag-ta-det-forsiktigt
I en ny broshyr tar man upp två metoder för beräkning av vägtrafikbuller. Foto: Mostphotos
Boverket och SKL har tagit fram en broschyr med förslag på metoder för att beräkna buller från vägtrafik.

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har tagit fram en broschyr där man presenterar två metoder för att bedöma genomsnittliga bullernivåer från vägtrafik vid bostäder upp till fem våningar.

Den första metoden baseras på uppgifter om trafikmängd, skyltad hastighet och avstånd mellan väg och mottagare. Vid den andra metoden, som rekommenderas om det är ett längre avstånd mellan väg och mottagare, tar man även hänsyn till förekommande marktyp. Något som ska ge ett mer tillförlitligt resultat.

Utredning kan krävas

I båda beräkningarna förutsätts fri sikt mellan väg och mottagare och en "normal" trafiksammansättning. Det innebär att den avlästa ljudnivån endast är en uppskattning som kan variera beroende på inverkan av olika faktorer. Om det finns flera vägar, andra trafikslag eller bullerkällor kan den sammanlagda ljudnivån bli högre och en mer omfattande utredning behöva göras.

Bakgrund till broschyren

När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. De nivåer som accepterats vid planläggning ska därefter även accepteras vid tillsyn enligt miljöbalken.

Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivnings­buller. Det finns även en förordning om trafikbuller vid bostadsbygg­nader som innehåller riktvärden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Bostäder Bestämmelser Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial