Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning om skredrisker
Samhällsplanering 30 mar 2016
Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner och andra berörda att använda resultaten från Göta älvutredningen för att tolka skredrisker i områden.
SIG genomförde under 2009 till 2011 en heltäckande kartering av skredrisker längs Göta älv med anledning av ökade flöden i älven vid ett förändrat klimat. Utredningen syftade till att analysera hur risken för skred kan påverkas av klimatförändring, inklusive en ökad tappning från Vänern.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Miljö Bostäder
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter