Varan har lagts till i varukorgen
Buller i planeringen

Vägledning om buller i detaljplan

Bestämmelser 16 mar 2016
Buller från bilar och spårvagn
Vid förtätning i stadsmiljö kan det vara svårt att klara alla bullerkrav. Foto: Michael Erhardsson
Många människor störs av buller, samtidigt som det finns ett stort behov av att exempelvis bygga bostäder i bullerutsatta lägen. Boverket har publicerat en vägledning för hur buller kan hanteras vid detaljplanering.
Buller är inte bara störande, det kan även påverka människors hälsa negativt. Denna påverkan är ofta underskattad. Därför är det viktigt med åtgärder för att minska bullret. De senaste åren har reglerna kring buller och byggande även förändrats ganska mycket och det kan vara svårt för exempelvis den som utformar detaljplaner att hålla reda på:
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter