Varan har lagts till i varukorgen
Upphandla med social hänsyn
Upphandling 21 mar 2016
I guiden ”Upphandla med social hänsyn” får politiker och upphandlare i kommuner konkreta tips när de vill använda upphandling som ett verktyg att förbättra samhället.

Den offentliga sektorn är en stor marknad som upphandlar för cirka 600 miljarder kronor varje år. Upphandlingsguiden ger tips på hur social hänsyn kan användas i denna upphandling. Samhällsförbättringen genom social hänsyn vid upphandlingen kan innefatta integration, motverkan mot utanförskap, minskat långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och nya arbetstillfällen.

Upphandlingsguiden tar med aspekterna:

  • Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
  • anständigt arbete
  • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter
  • social integration
  • lika möjligheter
  • tillgänglighet för alla
  • beaktande av hållbarhetskriterier
  • frågor om etisk handel och CSR, Corporate Social Responsibility.

Ett av tipsen är pilotförsök

Börja gärna med att upphandla med sociala hänsyn i mindre skala – gör en pilotsatsning där olika arbetssätt prövas. I pilotsatsningen kan ett antal nämnder eller bolag väljas där ett visst antal upphandlingar ska göras under en viss period. Därefter utvärderas metoderna och resultaten, och sedan kan beslut tas om vidare insatser i hela kommunen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial