Varan har lagts till i varukorgen
Strandskyddet i praktiken
Bestämmelser 29 feb 2016
strand
På Strandskyddsdelegationens webbplats finns mycket information som ger stöd i tillämpningen av strandskyddsreglerna i samband med fysisk planering, dispensprövning och tillsyn. Foto: Ulf Söderlund
Strandskyddsdelegationen har under de år den varit verksam byggt upp en portal med information och vägledning kring strandskyddet. Nu har delegationen lämnat sin slutrapport, med förhoppningen att någon tar ansvar för att förvalta det kunskapsmaterial som byggts upp.
Strandskyddsdelegationen, som tillsattes 2013, har byggt upp och samordnat en informations- och kunskapsinsats kring tillämpningen av de strandskyddsregler som infördes 2009 och 2010. Genom erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter