Varan har lagts till i varukorgen

Reviderade riktlinjer för byggavfall

Avfall 1 mar 2016
renovering av fönster
Att det kunde finnas asbest i fönsterkitt uppmärksammades under år 2015. Foto: Alexander Maximov
Sveriges Byggindustrier har uppdaterat sina riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

Riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning togs ursprungligen fram av Kretsloppsrådet år 2007. De är formulerade som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn och har nu tagits över av Sveriges Byggindustrier.

Förändringar

Nytt är att det nu finns information om asbest i fönsterkitt. Det är ett problem som uppmärksammades av bland annat Byggnads och Målareförbundet under år 2015. Problemen gäller framför allt fönster i hus byggda eller renoverade mellan 1940 och 1982.

Även stycket om CFC i isolering har kompletterats. Hösten 2015 tog Naturvårdsverket fram en vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial. En del av det har tagits in i riktlinjerna. Det finns även en hänvisning till Naturvårdsverkets vägledning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Miljö Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial