Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Offentlig upphandling har nya tröskelvärden
Juridik 18 mar 2016
byggarbetsplats_elena-elisseeva_740x413
Den 1 januari 2016 började nya tröskelvärden för offentlig upphandling gälla. Foto: Elena Elisseeva
Från och med den 1 januari 2016 gäller de nya tröskelvärdena för offentlig upphandling som europeiska kommissionen har beslutat om. Även gränserna för direktupphandling påverkas.

Tröskelvärdena revideras vartannat år och i januari kom de nya värdena som europeiska kommissionen beslutat om.

Tröskelvärden

Varor och tjänster enligt LOU Euro SEK
Statliga myndigheter 135 000 1 233 941

Övriga upphandlande myndigheter (kommuner,
landsting, allmännyttiga boalg, föreningar, stiftelser)

209 000 1 910 322
Försörjningssektorn enligt LUF eller LUFS    
Vatten, energi, transporter och posttjäsnter 418 000 3 820 645
Byggentreprenader - samtliga    
Samtliga upphandlande myndigheter 5 225 000 47 758 068

Direktupphandlingsgränsen

Även direktupphandlingsgränserna höjs den 1 januari 2016. Detta eftersom direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader.

  • Direktupphandlingsgräns enligt LOU, 534 890 kronor.
  • Direktupphandlingsgräns enligt LUF eller LUFS, 993 368 kronor.

Tillkännagivande

Beloppsgränserna i svenska kronor redovisas i Tillkännagivande om tröskelvärdena vid offentlig upphandling, SFS 2016:14.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial