Varan har lagts till i varukorgen
Ny publikation om samhällens avvattning
Vatten och avlopp 29 mar 2016
rinnande vatten
P110, "Avledning av dag-, drän- och spillvatten" kommer att presenteras på fyra seminarier i vår. Foto: Mostphotos
Svensk Vattens publikation P110, ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” är klar. Triologin om hållbar utformning och dimensionering av avloppssystemet är därmed komplett.

P110 är den sista i Svenskt Vattens triologi om hållbar utformning och dimensionering av avloppssystem. De övriga två publikationerna fastställdes 2011: P105 "Hållbar dagvattenhantering – råd vid planering och utformning" och P104 "Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem".

Finns i två versioner

Publikationen P110 är framtagen i två versioner, en pdf-version som omfattar del 1 "Policy och funktionskrav" och en tryckt version som omfattar både del 1 och del 2 "Hydraulisk dimensionering".

I den första delen tar man ett helhetsgrepp där dimensionering av allmänna avloppssystem sätts in i ett större samhällsperspektiv. Bland annat ges en bred kunskapsplattform om grunderna för samhällenas avvattning. Den andra delen handlar om hydraulisk dimensionering av spill-, dag- och dränvatten i allmänna VA-system.

Fyra seminarier om publikationen

Under våren, med start från och med april, kommer Svenskt Vatten att genomföra en seminarieturné på följande fyra platser i landet med fokus på just P110 del 2.

  • Stockholm 13 april och 26 maj
  • Göteborg 26 april
  • Hässleholm 27 april
  • Umeå 17 maj

Målgruppen för detta seminarium är utredare och projektörer av allmänna VA-ledningsnät samt beställare av dessa tjänster.

P110 ersätter Svenskt Vatten P90 "Dimensionering av allmänna avloppsledningar" från 2004.Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial