Varan har lagts till i varukorgen
Ny möjlighet att söka stadsmiljöavtal
Samhällsplanering 7 mar 2016
spårvagn
Förra året fick Trafikverket in totalt 34 ansökningar från olika kommuner och landsting varav sju städer fick dela på 540 miljoner. Nu finns det en ny möjlighet att söka. Foto: Michael Erhardsson
Idag öppnar en ny ansökningsomgång för så kallade stadsmiljöavtal upp igen. Kommuner och landsting kan söka medfinansiering för åtgärder som leder till mer kollektivtrafik.

Kommuner och landsting kan söka medfinansiering med upp till 50 procent för investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Det går även att söka medel för demonstrationsanläggningar om man vill prova nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtalen omfattar totalt två miljarder kronor jämnt fördelade under perioden 2015-2018. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för en större andel persontransporter med kollektivtrafik i städerna.

Vid den första ansökningsomgången beviljade Trafikverket medfinansiering om totalt 540 miljoner kronor. De städer som fick beviljat stöd var Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Sista ansökningsdag är 18 april 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Vägar och gator Rälsarbete
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial