Varan har lagts till i varukorgen
Medveten satsning har gett bättre slam
Vatten och avlopp 1 mar 2016
Kvaliteten på avloppsvatten och slam har under de senaste sju åren förbättrats tack vare ett aktivt uppströmsarbete. Det framgår i en rapport från Svenskt Vatten.
Under 2014 återfördes 1 000 ton fosfor och 1 700 ton kväve via slam från Revaq-certifierade reningsverk till åkermark. Slammet som inte återfördes användes som anläggningsjord eller vid sluttäckning av avfallsdeponier, det uppger Svenskt Vatten i sin årliga rapport om Revaq-anslutna reningsverk.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter