Varan har lagts till i varukorgen

Medveten satsning har gett bättre slam

Kvaliteten på avloppsvatten och slam har under de senaste sju åren förbättrats tack vare ett aktivt uppströmsarbete. Det framgår i en rapport från Svenskt Vatten.
Under 2014 återfördes 1 000 ton fosfor och 1 700 ton kväve via slam från Revaq-certifierade reningsverk till åkermark. Slammet som inte återfördes användes som anläggningsjord eller vid sluttäckning av avfallsdeponier, det uppger Svenskt Vatten i sin årliga rapport om Revaq-anslutna reningsverk.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter