Varan har lagts till i varukorgen

Dags att söka pengar från Smart Built Environment

Forskning 24 mar 2016
smart-built-environment-logga
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment skapades i april 2015 med målet att hjälpa den svenska samhällsbyggnadssektorn att bli en global föregångare i den digitaliserade ekonomin. Nu har de första utlysningarna öppnat.
Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för samhällsbyggnadssektorns aktörer att förbättra samordningen, minska miljöpåverkan och helt enkelt göra bättre affärer genom kortare planerings- och byggtider och lägre totalkostnader. I dagsläget är branschen uppdelad i många aktörer och Smart Built Environment kommer att uppmuntra pågående initiativ både genom hjälp med samordning och finansiellt stöd. En central uppgift är också att koppla samman de offentliga aktörerna med näringslivet.

– Det är viktigt att satsningen leder till kommersiell framgång, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som är en av finansiärerna bakom programmet.

– Utveckling och innovation ska leda till en smartare byggprocess och i förlängningen till framgångsrika företag som anställer och växer. Då skapar vi hållbart och konkurrenskraftigt samhällsbyggande.

Utlysning i två delar

Programmets första utlysning består av två delar. Den ena har fokus på testbäddar och demoplattformar. Det kan vara att i samverkan prova, utvärdera och vidareutveckla arbetsformer, affärsmodeller, teknik, hjälpmedel och datastrukturer. En testbädd kan vara en fysisk eller virtuell plats där olika aktörer provar ut nya metoder. För att kunna söka till utlysningen måste tre kriterier vara uppfyllda:

  • Infrastrukturen ska vara öppen för användare utanför testbäddens egen organisation
  • Infrastrukturen ska sträcka sig längre än till enstaka tidsbegränsade projekt
  • Infrastrukturen får inte vara ett statiskt och passivt visningsobjekt

Digitala affärsmodeller

Den andra delen av utlysningen handlar om digitala affärsmodeller. Den handlar om att ta fram ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar bland annat roller, arbetssätt, affärsmodeller, branschöverenskommelser och avtal.

Totalt omfattar utlysningens två delar närmare 20 miljoner kronor och riktar sig till konsortier av företag, myndigheter, universitet och högskolor. Minst en av parterna ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet. För båda utlysningarna gäller att upp till 50 procent kan finansieras av Smart Built Environment. Ansökningar kan göras fram till 8 maj 2016.

Fördjupningsmaterial

Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial