Varan har lagts till i varukorgen

Anläggningsdagen ersätts med regionala dagar

Den nationella Anläggningsdagen i Stockholm ersätts med fyra regionala anläggningsdagar från norr till söder.

Syftet med Anläggningsdagen, som arrangeras av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen, är att bidra till ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen.

Nu har man valt att ersätta dagen, som tidigare arrangerats i Stockholm, med regionala dagar i följande fyra städer;

  • Göteborg, 10 maj
  • Stockholm, 12 maj
  • Malmö, 19 maj
  • Luleå, 1 juni

– Vi vill dela med oss av resultat och pågående aktiviteter för att i dialog få inspel till det fortsatta arbetet och vi tror att vi når fler med det här upplägget, säger Lars Redtzer på Sveriges Byggindustrier.

I år kommer man att fokusera på två centrala områden, leveranskontroll och samverkansformer. Dagen i övrigt ägnas åt andra viktiga teman och utmaningar för anläggningsbranschen såsom produktivitet, innovation, arbetsmiljö, miljö och klimat samt social hållbarhet.

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Rälsarbete Vägar och gator Produktion
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter