Varan har lagts till i varukorgen

Ytterligare städer klara för höghastighetsjärnvägen

Rälsarbete 17 maj 2016
Fem kommuner längs den planerade snabbtågssträckan Ostlänken har i en överenskommelse med Sverigeförhandlingen förbundit sig att bygga sammanlagt 55 000 bostäder.

Idag har Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping kommit överens om förutsättningarna för Ostlänken med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken kommer att bli en del av den nya höghastighetsjärnvägen som ska trafikeras med både höghastighetståg och snabba storregionala tåg.

Genom överenskommelsen förbinder sig kommunerna att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor.

– Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter i regionen. Det blir till exempel möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på mindre än en timme och mellan Norrköping och Jönköping på cirka 40 minuter, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

I och med ostlänken kommer även trängseln på spåren att lätta vilket kommer att ha positiv effekt på tågtrafiken i hela landet, menar infrastrukturminister Anna Johansson.

– Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter. Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Antal bostäder som ska byggas

De bostäder som kommunerna åtar sig att uppföra själva eller genom annan markägare är till antalet följande (från och med 2016 till och med 2035):

  • Linköping 15 300
  • Norrköping 15 300
  • Nyköping 7 400
  • Trosa 1 700
  • Södertälje 15 300

Kommunerna medfinansierar följande i miljoner kronor (mnkr):

  • Linköping 173
  • Norrköping 173
  • Nyköping 84
  • Trosa 47,5
  • Södertälje 47,5

Den aktuella sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017, som en första del i höghastighetsbanan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial