Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för geoteknisk riskhantering
bergsprängning
SBUF har tagit fram en rapport som kompletterar SGF:s metodbeskrivning ”Hantering av geotekniska risker i projekt". Foto: Jan Kansanen
Att bygga i jord och berg är ett riskfyllt arbete. I en ny skrift från SBUF tar man upp hur geotekniska risker i olika skeden i byggprocessen kan hanteras.

För att stärka byggindustrins användning av effektiva metoder för hantering av geotekniska risker har Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, tagit fram metodbeskrivningen "Rapport 1:2014 Hantering av geotekniska risker i projekt – krav – Metodbeskrivning". Där saknas dock praktiska exempel som underlättar en eventuell tillämpning.

SBUF har därför tagit fram en rapport som kompletterar metodbeskrivningen med ett illustrativt exempel på hur riskhanteringen kan utföras i alla skeden i byggprocessen. Exemplet är fingerat men baserar sig på schakt och grundläggning till utbyggnaden av Hästsportens hus vid Solvalla travbana från 1992.

Tillämpbar på alla skeden

Enligt SBUF är metodiken i SGF Rapport 1:2014 tillämpbar på alla skeden i byggprocessen, från idéfas till driftfas, i både stora och små projekt. Det är dock avgörande att riskhanteringen anpassas till varje nytt projekt eller projektskede.

"Det strukturerade arbetssättet som metodiken ger höjer kvalitén på riskhanteringen jämfört med ett ad hoc-betonat arbetssätt, som man ofta ser i dagens projektstyrning", skriver författaren i rapporten.

Genom att höja kvaliteten kan riskkostnaderna blir mindre . En viktig grund för detta är dock att man uppfyller de fyra baskraven. Dessa syftar dels till att skapa och upprätthålla en kultur där man är medveten om risker som finns, hur de påverkar projektet och dels till att definiera och tydliggöra riskhanteringen inom organisationen så att inget faller mellan stolarna.

"Därför är det viktigaste kravet att den som bestämmer har en medveten risksyn", skriver författaren.Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Samhällsplanering Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter