Varan har lagts till i varukorgen
Svebys energiberäkningstävling avgjord
Energi 18 maj 2016
Energiberäkningstävling
På Nordbygg fick Caroline Erström ta emot ett diplom som visar att hon vunnit energiberäkningstävlingen. Foto: Fredrik Gränne
Caroline Erström på NCC vann nyligen Svebys energiberäkningstävling. Hon anser att det blir allt viktigare att energiberäkningarna utförs på ett branschgemensamt sätt.

I takt med att allt högre krav ställs på att vi ska bygga mer energieffektiva byggnader, måste även energiberäkningarna bli noggrannare. Detta ställer krav på de som utför beräkningarna och beräkningsprogrammen. För att öka förståelsen för detta har Sveby nyligen genomfört en energiberäkningstävling, som Caroline Erström på NCC vann.

– Det är faktiska åtgärder och inte olika tolkningar och antaganden som ska göra att man klarar energikraven i byggreglerna, därför är det viktigt att vi har ett branschgemensamt arbetssätt med klimatdata och brukarindata, säger Caroline Erström.

"Vinnaren har genomfört tävlingen på ett mycket bra sätt"

Caroline Erström Caroline Erström, NCC. Foto: Erik Mårtensson

Priset delades ut på Nordbygg av Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna Sverige och ordförande i Svebys styrgrupp, med motiveringen:

"Vinnaren har i hård konkurrens genomfört samtliga tävlingsetapper på ett mycket bra och välmotiverat sätt. Vinnaren kunde utses efter en grundlig genomgång av indata och resultat, avseende minst fel, realistiska antaganden och beräkningsresultat nära uppmätta värden."

Tävlingsresultatet analyseras

Syftet med tävlingen är bland annat att få se hur träffsäkra energiberäkningar det går att få och hur stor spridning det blir i resultatet mellan olika användare och program. Sveby håller just nu på att analysera resultatet, som de hoppas kunna redovisa innan midsommar.

– Preliminärt kan man säga att det är lite skillnad i hur man tolkar instruktioner, hur man läser indata, säger Per Levin på Projektengagemang, som ansvarar för Sveby tävlingen som finansieras av E2B2, ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

Brukarindata fastställs inom kort

Tävlingen gick ut på att beräkna energiprestanda för en nybyggd förskola i Umeå, i tre etapper. 18 personer/företag genomförde tävlingen av 27 anmälda. Beräkningarna skulle utföras med hjälp av Svebys brukarindata för undervisningslokaler som idag är preliminära men som ska fastställas inom kort.

– Under nästa vecka kan vi förhoppningsvis fastställa Svebys brukarindata för undervisningslokaler. Vi har rättat till lite fel i dem men det blir inga jätte skillnader mot den preliminära utgåvan, säger Per Levin.

FAKTA Grattis Caroline!

Hur känns det att ha vunnit?

Det är självklart jättekul! Efter att ha fått förtroendet att ansvara för och arbeta med NCC:s bidrag i tävlingen känns det väldigt bra med en vinst.

Varför tror du att ni vann?

Vi har en bra arbetsprocess på NCC för att arbeta med energifrågan i hela projektet. Eftersom vi har mycket erfarenhet av energiberäkningar för olika typer av byggnader är vi duktiga på att värdera om resultat är rimliga och att göra rimliga antaganden när det krävs.

Jag lade också ner mycket tid på att kommentera om hur vi hade tänkt, för att juryn skulle ha lättare vid sin bedömning.

Varför var ni med i tävlingen?

För att vara med och testa den nya brukarindatan för undervisningslokaler och för
att hjälpa Sveby med samla in information om hur resultatet för en energiberäkning kan variera beroende på användare och beräkningsprogram. Vi ville även testa vår egen arbetsprocess för energiberäkningar. Det ger förstås även en god marknadsföring vid vinst.

Vad tycker du om brukarindatan som ni använde?

Det finns vissa saker som måste tydliggöras som vi lämnat synpunkter på. Vi tycker till exempel att schablonsiffran på tappvarmvattenanvändning är i överkant. Att det kommer brukarindata även för undervisningslokaler är positivt, men den behöver användas i större utsträckning för att vi ska kunna bedöma hur bra den är.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Grattis Caroline!

Hur känns det att ha vunnit?

Det är självklart jättekul! Efter att ha fått förtroendet att ansvara för och arbeta med NCC:s bidrag i tävlingen känns det väldigt bra med en vinst.

Varför tror du att ni vann?

Vi har en bra arbetsprocess på NCC för att arbeta med energifrågan i hela projektet. Eftersom vi har mycket erfarenhet av energiberäkningar för olika typer av byggnader är vi duktiga på att värdera om resultat är rimliga och att göra rimliga antaganden när det krävs.

Jag lade också ner mycket tid på att kommentera om hur vi hade tänkt, för att juryn skulle ha lättare vid sin bedömning.

Varför var ni med i tävlingen?

För att vara med och testa den nya brukarindatan för undervisningslokaler och för
att hjälpa Sveby med samla in information om hur resultatet för en energiberäkning kan variera beroende på användare och beräkningsprogram. Vi ville även testa vår egen arbetsprocess för energiberäkningar. Det ger förstås även en god marknadsföring vid vinst.

Vad tycker du om brukarindatan som ni använde?

Det finns vissa saker som måste tydliggöras som vi lämnat synpunkter på. Vi tycker till exempel att schablonsiffran på tappvarmvattenanvändning är i överkant. Att det kommer brukarindata även för undervisningslokaler är positivt, men den behöver användas i större utsträckning för att vi ska kunna bedöma hur bra den är.

Fördjupningsmaterial