Varan har lagts till i varukorgen

Stort antal filtrerande masker har brister

Arbetsmiljö 16 maj 2016
filtrerande-halvmask
Arbetsmiljöverket har provat totalt 18 filtrerande halvmasker och majoriteten har brister, visar en marknadskontroll. Foto: AV
Drygt 60 procent av provade filtrerande halvmasker uppfyller inte kraven för att få säljas på den svenska marknaden. Det visar en kontroll utförd av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har genomfört en marknadskontroll av filtrerande halvmasker, som är en typ av andningsskydd. 18 olika halvmasker från olika tillverkare provades ifråga om skyddsförmåga och dokumentationen kontrollerades.

Kontrollen av de 18 halvmaskerna visar följande:

  • Fem stycken klarade inte kravet på skyddsförmåga
  • Fyra stycken hade både brister i dokumentation och skyddsförmåga
  • Fem hade endast brister i dokumentation
  • Två hade endast brister vid provning.

De slutsatser man kan dra av kontrollen är att mer än hälften av de filtrerande maskerna har någon typ av brist. Om man ser till funktionen så ger 27 procent av de provade maskerna inte det skydd man kan förvänta sig mot vätskeaerosoler.

Efter Arbetsmiljöverkets kontroll har nu tillverkarna åtgärdat bristerna eller slutat sälja de filtrerande halvmasker som hade brister, medan återförsäljarna tagit bort dem från sortimentet.

FAKTA Provningen

Provning av de filtrerande halvmaskerna gjordes enligt delar av den harmoniserade standard, EN 149:2001+A1:2009.

Provningen gjordes av Force i Danmark, som är ett anmält organ för provning av andningsskydd.

Källa: Arbetsmiljöverket
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Provningen

Provning av de filtrerande halvmaskerna gjordes enligt delar av den harmoniserade standard, EN 149:2001+A1:2009.

Provningen gjordes av Force i Danmark, som är ett anmält organ för provning av andningsskydd.

Källa: Arbetsmiljöverket