Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Säkerhetsbrister på lekplatser
Bestämmelser 25 maj 2016
lekplatser-web
Många lekplatser uppvisar brister i säkerhet, konstruktion och innehåll.
Varje år skadas ungefär 19000 barn så allvarligt i lekplatsolyckor att de måste uppsöka akuten. Boverket, Konsumentverket och SKL, Sveriges kommuner och landsting visar i rapporten Marknadskontroll av lekredskap 2015 att många lekplatser har stora brister i säkerhet, konstruktion och underhåll. Rapporten pekar vidare på problemet med bristande kontroll, något som även tas upp i Boverkets uppföljning av PBL 2015.
Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
När det gäller säkerhet delas brister in i tre kategorier:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Krav och regler för lekplatser

Plan- och bygglagen Regler för utemiljön finns i PBL (2010:900), 8 kap. 9§ punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och 15–16§§.

BBR (BFS 2011:6 BBR), avsnitt 8:93

Produktsäkerhetslagen PSL (2004:451)

Europastandarder för lekredskap

• SS-EN 1176-1 Lekredskap - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

• SS-EN 1176-2 Lekredskap - Del 2: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för gungor

• SS-EN 1176-3 Lekredskap - Del 3: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för rutschbanor

• SS-EN 1176-4 Lekredskap - Del 4: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för linbanor

• SS-EN 1176-5 Lekredskap - Del 5: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för karuseller

• SS-EN 1176-6 Lekredskap - Del 6: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för vippgungor

• SS-EN 1176-7 Lekredskap - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift

• SS-EN 1176-10 Lekredskap - Del 10: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för helt inneslutna lekredskap

• SS-EN 1176-11 Lekredskap - Del 11: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för tredimensionella nätkonstruktioner

• SS-EN 1177 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning – Bestämning av kritisk fallhöjd

Mattias Elander Forsgren
Redaktör Husbyggnad och Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Krav och regler för lekplatser

Plan- och bygglagen Regler för utemiljön finns i PBL (2010:900), 8 kap. 9§ punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och 15–16§§.

BBR (BFS 2011:6 BBR), avsnitt 8:93

Produktsäkerhetslagen PSL (2004:451)

Europastandarder för lekredskap

• SS-EN 1176-1 Lekredskap - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

• SS-EN 1176-2 Lekredskap - Del 2: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för gungor

• SS-EN 1176-3 Lekredskap - Del 3: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för rutschbanor

• SS-EN 1176-4 Lekredskap - Del 4: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för linbanor

• SS-EN 1176-5 Lekredskap - Del 5: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för karuseller

• SS-EN 1176-6 Lekredskap - Del 6: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för vippgungor

• SS-EN 1176-7 Lekredskap - Del 7: Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift

• SS-EN 1176-10 Lekredskap - Del 10: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för helt inneslutna lekredskap

• SS-EN 1176-11 Lekredskap - Del 11: Kompletterande särskilda krav och provningsmetoder för tredimensionella nätkonstruktioner

• SS-EN 1177 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning – Bestämning av kritisk fallhöjd