Varan har lagts till i varukorgen
Rätt till hyresnedsättning vid för hög radonhalt
Juridik 2 maj 2016
Högsta domstolen, HD, har fastslagit en rätt till hyresnedsättning för en hyreslägenhet där radonhalten överstigit Socialstyrelsens riktvärde. Enligt HD har den för höga radonhalten medfört ett allvarligt och befogat obehag för den boende.
Radonhalten i en hyreslägenhet överskred Socialstyrelsens riktvärde, 200 becquerel per kubikmeter luft. Detta riktvärde bestämdes i juni 2004. Riktvärdet före juni 2004 var 400 becquerel per kubikmeter luft. Hyresgästen begärde i september 2010 en hyresnedsättning från och med 2004 då det nya riktvärdet började gälla. HD slog fast en rätt till hyresnedsättning men hyran reducerades bara för tiden efter det att hyresgästen hade påtalat problemet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Miljö
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter