Varan har lagts till i varukorgen

Räkna med renovering för att möta bostadsförsörjningen

Renoveringar 11 maj 2016
punkthus-med-traoverbyggnad-1
Tänk högt och tänk lågt – alla ytor är viktiga för att lösa bostadsförsörjningen. Foto: Ulf Söderlund
Nytänkande i flera dimensioner och ökad rörlighet på fastighetsmarknaden. Micael Nilsson på Boverket ser renoveringsmöjligheter som en del i att möta bostadsförsörjningen.

Trots ett beräknat behov av 700 000 fler bostäder på tio år, så är det generellt enbart nyproduktion som är på agendan när samhällsaktörerna och branschen försöker lösa krisen.

Leta aktivt vid renovering

När Boverket ordnade ett webbseminarium på temat "Bostadsförsörjningens utmaningar på kort och lång sikt" i början av maj, så låg fokus på nybyggnation eller tillfälligt modulbyggande.

Micael Nilsson, expert på Boverket och en av de elva talarna, har dock en rad idéer om hur olika kombinationer av renovering och nytänkande kan ge resultat att räkna med.

micael-nilsson-boverket Micael Nilsson, expert Boverket. Foto: Boverket

– Det finns faktiskt en hel del man kan tänka sig som tyvärr brukar försvinna i de stora samtalen kring bostadsförsörjning. Till exempel kan fastighetsägare leta aktivt efter outnyttjade utrymmen eller nya möjligheter vid en renovering.

Inventera och återställ

Micael Nilsson pekar på det faktum att många affärsverksamheter bedrivs i vanliga bostadshus.

– Man kan tänka sig att fastighetsägaren, i samband med renovering, erbjuder de hyresgästerna lokaler istället för bostäder, där de kan fortsätta driva sin verksamhet. Ibland handlar det om hela våningsplan som kan återställas till bostäder. Detta kan man enkelt kartlägga genom att inventera sitt bestånd.

Finansiera med 3D-fastighetsbildning

Ett annat sätt att skapa fler bostäder vid renovering är tredimensionell fastighetsbildning, föreslår Micael Nilsson.

– Man skulle kunna finansiera en renovering genom att sälja ”rättigheten” att bygga på en våning på ett hus och på så sätt kunna hålla hyrorna nere för de befintliga hyresgästerna. En 3D-fastighetsbildning kan absolut vara något att fundera på.

"Lokal till hem"

Att renovering är att räkna med när de gäller att hitta fler bostäder har Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB, visat med full kraft. Under 2015 skapades 545 nya hyresrätter till malmöborna. Av dessa fanns redan nära hälften ”undangömda” i det befintliga beståndet.

Med projektet "Lokal till hem", gjorde MKB en genomgång av samtliga sina lokaler för att se vilka som kunde byggas om och renoveras till bostäder. Det resulterade i 220 lägenheter.

Bland annat konverterades några av bolagets egna områdeskontor, ett före detta huvudkontor, outnyttjade hobbyrum, tvättstugor och vindar.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter