Varan har lagts till i varukorgen
Pengar att söka från Halvera Mera 3
Renoveringar 18 maj 2016
bebo
Hur stor är din besparingspotential? Nu finns pengar att söka för att genomföra en förstudie om hur mycket du kan sänka dina kostnader genom energieffektiviserande renovering. Bild: Bebo
Energisparkampanjen Halvera Mera fortsätter nu med en tredje omgång. 150 000 nya kronor finns att söka till en förstudie för att utreda besparingspotentialen vid en renovering. Åtta län runt om i landet är särskilt prioriterade.

Tredje omgången av "Halvera Mera" har öppat. Bebos kampanj riktar sig till alla fastighetsägare med flerbostadshus och avser bekostandet av en genomgång av fastigheten för att utreda besparingspotentialen vid en energieffektiviserande renovering.

Precis som vid de två tidigare kampanjerna så är det 150 000 kronor som varje fastighetsägare kan ansöka om.

Teoretiskt åtgärdspaket

Pengarna ska också användas för att ta fram ett åtgärdspaket som visar på hur man teoretiskt kan halvera sin energianvändning. Pengarna får alltså inte användas till att genomföra själva renoveringen. Däremot kan man, efter genomförd förstudie, söka vidare finansiering till energisamordning och projektledning vid renoveringen och för att mäta och följa upp resultaten.

Uppskattad satsning

halvera-mera-3-katarina-westerbjork-gpd Katarina Westerbjörk, projketledare Halvera Mera 3. Foto: Bebo/WSP

  Det finns ett stort behov av att energieffektivisera men i många fall saknas bra stöd till fastighetsägare som vill höja ambitionsnivån vid energieffektiv renovering. Vi har genomfört två tidigare omgångar av Halvera Mera-kampanjen och de har varit väldigt uppskattade. Med Halvera Mera 3 ger vi nu ännu fler fastighetsägare en chans att söka bidrag, berättar Katarina Westerbjörk, projektledare på Bebo.

Prioriterar geografisk spridning

För att få så hög effekt på kampanjen som möjligt så är projektledarna främst intresserade av byggnader med fler än 10 lägenheter och en energiprestanda över 200 kWh/kvm. En geografisk spridning är också viktig menar Bebo, och fastigheter i följande län kommer att prioriteras: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Enklare att söka

 I den här omgången gör vi lite annorlunda än i Halvera mera 2. Då var alla fastighetsägare tvungna att skicka in en egen ansökan till Energimyndigheten. I år hjälper vi fastighetsägarna genom att sätta ihop en gemensam ansökan tillsammans med Byggherrarna. Det kommer att göra både ansökningsprocessen och genomförandet av förstudien mindre byråkratisk för fastighetsägarna, berättar Katarina Westerbjörk.

Gäller både bostäder och lokaler

”Halvera Mera” är en kampanj som riktar sig till både bostadsfastighetsägare, genom Bebo, och till lokalfastighetsägare, genom Belok, och som innehåller två olika arbetsmetoder.

Bebos metod heter ”Rekorderlig Renovering” och syftar till att forma ett åtgärdspaket som ger en halvering av energianvändningen i befintliga flerbostadshus. Beloks metod som fokuserar på lokaler heter ”Totalmetodiken” och bygger på åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav.

Ansök senast 20 juni

En intresseanmälan för att söka de 150 000 kronorna till finansiering av förstudien inom Halvera Mera 3, skickas in senast 20 juni 2016 till Bebo. Samma datum gäller för att söka pengar från Belok.

OM Halvera Mera 3 - viktiga datum

Skicka in intresseanmälan före 20 juni kl 11, 2016 till katarina.westerbjork@wspgroup.se

Urval görs

Avtal med utvalda fastighetsägare

Beslut om ansökan från Energimyndigheten uppskattas erhållas i slutet av augusti

Utbildning september 2016

Projektstart från 1 oktober 2016

Inlämning projektrapport enligt mall senast 2 maj 2017

Slutseminarium maj/juni 2017

Slutredovisning senast 30 juni 2017

Källa: Bebo
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Bostäder Lokaler
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Halvera Mera 3 - viktiga datum

Skicka in intresseanmälan före 20 juni kl 11, 2016 till katarina.westerbjork@wspgroup.se

Urval görs

Avtal med utvalda fastighetsägare

Beslut om ansökan från Energimyndigheten uppskattas erhållas i slutet av augusti

Utbildning september 2016

Projektstart från 1 oktober 2016

Inlämning projektrapport enligt mall senast 2 maj 2017

Slutseminarium maj/juni 2017

Slutredovisning senast 30 juni 2017

Källa: Bebo
Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial