Varan har lagts till i varukorgen

Ny strategi för vindkraft

Miljö 3 maj 2016
anders-wester-2715
Förutsättningarna för vindkraft i Sverige skiljer sig på vissa punkter från de förhållanden som råder i de länder där vindkraftverken i dag tillverkas. Klimatet är kallt, Sverige har många bra vindlägen i skogsmiljö och en lång kust mot ett innanhav. Foto: Anders Wester
För första gången har Energimyndigheten tagit ett samlat grepp över insatser inom vindkraftsområdet. I den nya strategin lyfts tre områden fram: långsiktig hållbarhet, integrationen i elnätet och vindkraftens anpassning till svenska förhållanden.

Om Sverige ska nå regeringens mål om en ökad andel förnybar energi kommer vindkraften att få stor betydelse. Den vindkraftsstrategi Energimyndigheten nu har lagt fast kommer att bli vägledande för kommande satsningar, säger Sara Bargi, chef för enheten hållbar el på Energimyndigheten.

– Strategin skapar även en bra överblick av det vi hittills arbetat med på vindkraftsområdet. Satsningar på vindkraft är viktiga för själva utbyggnaden, men de skapar också möjligheter för forskning och innovationer, något som på sikt kan gynna svenskt näringsliv.

Planering och samhällsnytta

Hållbarhetsfrågorna kring vindkraft handlar både om dess miljöeffekter, men också om frågor kring bra planering och vindkraftens samhällsnytta. Att arbeta med att integrera den variabla elproduktionen, som är det tredje utpekade området i strategin, kommer att vara avgörande för att Sverige även i framtiden ska ha ett stabilt elsystem.

Ju större vindkraften blir, desto viktigare blir de här frågorna och därmed också att våra insatser samordnas mot samma mål, säger Lars Andersson, chef på Energimyndighetens vindenhet.

Forskning och utvecklingsprojekt

I arbetet med vindkraftsstrategin har det ingått att göra en kartläggning över tidigare projekt. Kartläggningen omfattar åren 2010 till 2014 och under denna femårsperiod satsades närmare 280 mkr på forsknings- och utvecklingsprojekt. Medan stödet till demonstration och marknadsintroduktion omfattade 340 mkr. Totalt 80 mkr satsades på olika främjandeinsatser.

Förra året uppgick den totala elproduktionen från landets vindkraftverk till 16,5 TWh, vilket motsvarar 12,2 procent av den totala elanvändningen.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Elproduktion Energi
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter