Varan har lagts till i varukorgen

Lättläst om lagar och regler för renovering

Renoveringar 31 maj 2016
radhuset-krstd
När ordet "renovering" inte finns i lagar och regler, hur ska man förhålla sig till det då? Svaren finns i ny unik rapport. Foto: Harald Holm
Hur ska man veta vad som gäller vid renovering när begreppet inte existerar i lag- och regeltexter? Nu kommer en SIRen-rapport som scannat av juridiken genom ett renoveringsfilter.

Ordet renovering existerar inte i regelverken. I PBL är det ”ändring” och ”ombyggnad” det man har att förhålla sig till som arkitekt, konstruktör, projektör när man planerar en renovering.

elisabeth-helsing-cbi---kopia Elisabeth Helsing, teknologie doktor och författare till rapporten "Lagar och regler för renovering" Foto: CBI

Det duger inte, menade Elisabeth Helsing, teknologie doktor, seniorforskare och samordnare för standardisering och regelverk vid CBI Betongsinstitutet, som i dagarna kommer ut med rapporten ”Lagar och regler om renovering”.

Varför är rapporten ”Lagar och regler om renovering” viktig?

– Det är alltid bra att ha klart för sig de legala ramarna för det som är på tapeten. Den är aktuell just nu dels för att det är stort fokus på renovering av befintliga byggnader, som miljonprogrammet, och att rapporten finansieras av forskningsprogrammet SIRen.

Vem har nytta av den?

– Jag har ansträngt mig för att göra rapporten så lättläst som möjligt, vilket inte är helt lätt med lagtext. För en icke-tekniker utan specialintresse för räcker det nog att läsa sammanfattningen och de eventuella avsnitt man är intresserad av. En tekniker med specialintresse för något område får en översikt inom detta genom att läsa ”sina” underavsnitt.

Tre olika begrepp

Rapporten är på 22 sidor och behandlar och tolkar systematiskt det som är viktigt för renovering i gällande lagar och regler. 

Vad som alls är renovering har Elisabeth Helsing formulerat såhär, i förkortad form: Om man förutsätter att renoveringen omfattar någon form av kvalitets- eller standardhöjning faller renovering i regelsammanhang under begreppet ändring. En totalrenovering är att betrakta som ombyggnad av hela byggnaden eller en avgränsad del av den. Bara då man återställer byggnaden och inte genomför några kvalitets- eller standardhöjningar när det gäller själva byggnadens funktion, utseende eller kulturhistoriska värden som renoveringen kan det anses vara underhåll.

Men, påpekar Elisabeth Helsing, rapporten kan dock inte användas som ersättning för respektive regeltext, eftersom den är tagen ur sitt sammanhang och redigerad. I varje avsnitt finns en hänvisning så att man kan hitta den ursprungliga lag- eller regeltexten.

Tekniskt är renoveringar väl behandlade i lagar och regler med varsamhet som ledord. Men var finns varsamheten när det kommer till konsekvenserna av dem för människor som lever i dessa byggnader?

Vilken var den största lärdomen under arbetet med rapporten? 

– Tekniskt är renoveringar väl behandlade i lagar och regler med varsamhet som ledord. Men var finns varsamheten när det kommer till konsekvenserna av dem för människor som lever i dessa byggnader? Det borde väl också finnas ett samhälleligt ansvar för det?

Fördjupningsmaterial

OM Lagar och myndighetsregler som gåtts igenom

• Plan och bygglagen PBL, (2010:900) med ändringar t.o.m. SFS 2016:252

• Plan och byggförordningen PBF (2011:338) med ändringar t.o.m. SFS 2016:169

• Boverkets Byggregler BBR, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3.

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (BFS 2011:10 - EKS), t.o.m. BFS 2015:6

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder, till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 20122:13- HIN) med ändringar t.o.m. BFS 2013:9

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12-H) med ändringar t.o.m. BFS 2016:2 - H (Hissregler)

• Kulturmiljölagen (1988:950) med ändringar t.o.m. SFS 2015:852

• Hyreslagen (1970:994) med ändringar t.o.m. SFS 2015:419

• Bostadsrättslagen (1991:614) med ändringar t.o.m. SFS 2016:111

Källa: "Lagar och regler om renovering", Elisabeth Helsing
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bestämmelser Lov och tillsyn Juridik Forskning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Lagar och myndighetsregler som gåtts igenom

• Plan och bygglagen PBL, (2010:900) med ändringar t.o.m. SFS 2016:252

• Plan och byggförordningen PBF (2011:338) med ändringar t.o.m. SFS 2016:169

• Boverkets Byggregler BBR, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3.

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (BFS 2011:10 - EKS), t.o.m. BFS 2015:6

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder, till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 20122:13- HIN) med ändringar t.o.m. BFS 2013:9

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12-H) med ändringar t.o.m. BFS 2016:2 - H (Hissregler)

• Kulturmiljölagen (1988:950) med ändringar t.o.m. SFS 2015:852

• Hyreslagen (1970:994) med ändringar t.o.m. SFS 2015:419

• Bostadsrättslagen (1991:614) med ändringar t.o.m. SFS 2016:111

Källa: "Lagar och regler om renovering", Elisabeth Helsing