Varan har lagts till i varukorgen

Lagändring ska ge snabbare byggprocess

Bestämmelser 10 maj 2016
bygge
Förhoppningen är att lagändringen ska ge kortare väg fram till byggstart. Foto: Anders Wester
Med en ändring i plan- och bygglagen ska processen fram till nya bostäder bli kortare. Lagändringen träder i kraft nu i sommar.

Överklagande om detaljplaner och områdesbestämmelser ska inte längre göras till länsstyrelsen. I stället går ärendet direkt till mark- och miljödomstolen för prövning. Detta enligt en förändring i plan- och bygglagen, PBL, som träder i kraft den 1 juni i år.

Kortare handläggningstider

Syftet med förändringen är att korta handläggningstiderna så att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna få laga kraft. Därmed ska också byggande av exempelvis bostäder kunna påbörjas och färdigställas tidigare och till en lägre kostnad.

Genom att ett steg i instanskedjan nu tas bort hoppas regeringen att byggstarten för ett planerat bostadsprojekt kan ske tre till fyra månader tidigare än idag.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial