Varan har lagts till i varukorgen
Ett tillgängligare kulturarv
Miljö 25 maj 2016
Man i rulstol framför en trappa
Arbetet med att öka tillgängligheten på kulturmiljöområdet går långsamt visar slutrapporten ”Kulturarv för alla” från Riksantikvarieämbetet. Foto: Michael Spring
Regeringens strategi för funktionshinderpolitikens genomförande kan sammanfattas med att engagemanget och kunskapen har ökat. Slutsatsen blir ändå att tillgängligheten brister i många byggnader och miljöer. Det visar en rapport från Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har gjort en slutredovisning av arbetet med tillgänglighet på kulturmiljöområdet. I rapporten kan man läsa att funktionshinderfrågor fått ökad uppmärksamhet de senaste åren och att fler insatser planeras och genomförs i länen än tidigare. Tillgängligheten till länens kulturmiljöer har i vissa fall förbättrats.

Allas rätt att kunna ta del av kulturarvet

Kulturarvet är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av historien och kulturarvet och vara delaktig i samhället på lika villkor. Bristande tillgänglighet är en grund för diskriminering. Det påtalas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av kultur och kulturarv. Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 är att möjligheten för alla att delta i kulturlivet ska förbättras.

Det går sakta

Många av landets historiska byggnader och miljöer är fortfarande svåra att ta del av för personer med funktionsnedsättning. Det som förhindrar att arbetet går långsamt är bristande kunskap och engagemang, otydlighet kring lagkrav och otillräckliga resurser. Även missuppfattningar om att äldre byggnader och miljöer inte får förändras eller att åtgärder för ökad tillgänglighet är förbjudna. Uppfattningar som dessa förhindrar byggnadens användning som verksamhetslokal.

För att fortskrida med arbetet i snabbare takt rekommenderas:

  • ett utökat strategiskt samarbete hos berörda myndigheter
  • tydligare politiskt styrningriktade åtgärder för ett ökat engagemang hos fastighetsägare.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter