Varan har lagts till i varukorgen
Boverket förtydligar om ventilation
Ventilation 24 maj 2016
Ventilation
Installation av nya ventilationskanaler eller don är exempel på en väsentlig ändring som kräver anmälan. Foto: Angel Nieto
En väsentlig ändring av ventilationen i en byggnad kräver anmälan till byggnadsnämnden. Boverket förtydligar vad som är en väsentlig ändring på sin webbplats.

Ändring av ventilation i en byggnad kräver anmälan till byggnadsnämnden, BN, om åtgärden avser en ny installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation. En väsentlig ändring är enligt Boverket exempelvis:

  • Utbyte av ventilationsaggregat eller ändrade systemfunktioner av ventilationssystemet.
  • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
  • Ändrad verksamhet/användning av rum/lokal.
  • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.

Installation av enbart en ny effektivare fläktmotor eller bättre filter, är inte en väsentlig ändring enligt Boverket. Förutom anmälan till BN kräver en väsentlig ändring av ventilationen att en ny obligatorisk ventilationskontroll utförs.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Bestämmelser Lov och tillsyn Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial