Varan har lagts till i varukorgen

Biologisk mångfald blev Årets Innovation

Hållbarhet 9 maj 2016
sbuf-arets-innovation-webb
Kristina Gabrielli, Mårten Lindström, vinnaren Monica Soldinger Almefelt, Carl-Erik Brohn och Ruben Aronsson. Foto: Jan Fredriksson
Den 26 april tilldelades projektledare Monica Soldinger Almefelt på Swerock AB, SBUF:s pris Årets Innovation 2015.

Med projektet "Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet" tilldelades Monica Soldinger Almefelt på Swerock AB priset Årets Innovation 2015. Av sammanlagt cirka hundra projektredovisningar som SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) godkände under 2015 nominerades tre projekt för utmärkelsen Årets Innovation.

Övriga nominerade var: Byggutskottet "Införande av Eurokoder – Utvärdering av effekter på kostnader och kvalitet samt förslag till förändringar" och Installationsutskottet "Virtuella installationer."

Juryns motivering

SBUF:s motivering till årets vinnare:

"Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med andra förutsättningar än i det omgivande landskapet. Potentialen för ökad biologisk mångfald är alltså stor.

Projektet har resulterat i en handbok om hur man med relativt enkla medel kan skapa ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald i täkter under drift och vid avveckling. Handbokens rekommendationer kan också appliceras på anläggningsprojekt.
Projektet bidrar till hållbar utveckling och till att täktverksamhet kan leverera viktiga ekosystemtjänster, och det medför således potentiellt hög samhällsnytta."

Att skapa bra natur i täkter

Handboken "Inspiration till att skapa bra natur i täkter" visar dig hur du med enkla åtgärder kan skapa ännu bättre förutsättningar i din täkt. De viktigaste livsmiljöerna i täkter generellt är bergbranter, rasbranter, jord- och sandslänter, upplagshögar med finare krossmaterial, gräsmarker, vattenmiljöer och små partier med lövskog.

I projektet ingick förutom Swerock även Enetjärn Natur, Skanska, NCC, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), WSP, Heidelberg Cement och Länsstyrelsen Östergötland. 

FAKTA Årets Innovation

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) delar ut ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Nomineringarna görs av SBUF:s utskott och SBUF:s styrelse väljer ut vinnaren. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.
Till grund för priset ligger följande kriterier:
Projektet ska vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande:
• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
• bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
• hållbar tillväxt inom byggsektorn
• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
• bättre ledarskap i branschföretagen.
Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Källa: SBUF
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Forskning Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Årets Innovation

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) delar ut ett årligt pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggning. Nomineringarna görs av SBUF:s utskott och SBUF:s styrelse väljer ut vinnaren. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.
Till grund för priset ligger följande kriterier:
Projektet ska vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande:
• mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster
• bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag
• effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt
• hållbar tillväxt inom byggsektorn
• gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
• bättre ledarskap i branschföretagen.
Avseende fästs även vid det sätt på vilket projektet redovisats och presenterats.

Källa: SBUF