Varan har lagts till i varukorgen
VGU-guiden har uppdaterats
Vägar och gator 3 jun 2016
vag
Handboken Vägars och gators utformning i tätort är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator. Foto: Roland Magnusson
Den kommunala VGU-guiden ”Vägars och gators utformning i tätort” har uppdaterats. Boken är avsedd att användas som stöd vid utformning av gator i tätorter.
VGU-guiden är en guide som ska ge stöd vid tillämpning av vägar och gators utformning, VGU, inom tätorter för planerare, trafikutfor­mare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum. I guiden beskriver man hur en arbetsprocess för ett systematiskt och kvalitetsstyrt utformningsarbete kan se ut. Utgångspunkten är ett beslut om att ta fram ett förslag till princip- och detaljutformning av gaturummet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter