Varan har lagts till i varukorgen
Utreder gränsvärden för dieselavgaser
Arbetsmiljö 9 jun 2016
lastbil
För att minska hälsoriskerna för de som exponeras av dieselavgaser ska Arbetsmiljöverket utreda om hygieniska gränsvärden för dieselavgaser kan införas.
Arbetsmiljöverket ska utreda om man kan införa hygieniska gränsvärden för dieselavgaser. Detta då dieselavgaser är en hälsorisk för många i arbetsmiljön.
För att minska hälsoriskerna bör man reglera utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid på arbetsplatser där dieselmotorer används. Det menar den nordiska expertgruppen NEG som i samarbete med en nederländsk expertkommitté, DECOS, utvärderat hälsoeffekterna av dieselavgaser i arbetsmiljön.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter