Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade allmänna råd om enskilda avlopp
Vatten och avlopp 30 jun 2016
Havs- och vattenmyndigheten har reviderat de allmänna råden om enskilda avlopp. Råden har bland annat anpassats så att de inte står i strid med reglerna i byggproduktförordningen.

Under 2006 gav Naturvårdsverket ett allmänt råd för tillståndsprövningar av små avloppsanläggningar (NFS 2006:7). Fem år senare, 2011, övertog Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket roll som tillsynsvägledande nationell myndighet för små avloppsanläggningar och de har nu uppdaterat de allmänna råden.

Ändringarna i den nya versionen har gjorts för att råden inte ska strida mot reglerna i byggproduktförordningen vilka syftar till att det ska finnas enhetliga villkor för försäljning av byggprodukter inom EU.

Följande ändringar har gjorts:

  • Ett tillägg med förklarande text som ska göra det lättare för kommunerna som prövningsmyndigheter att pröva ansökningar om avloppsanläggningar utan att bryta mot byggproduktförordningenbegreppet
  • BOD5 införs i råden som komplement till BOD7 som mått för biokemisk syreförbrukning.

De nya allmänna råden trädde ikraft den 30 april 2016.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial