Varan har lagts till i varukorgen
Tydligare krav på verifiering av energianvändning
Energi 14 jun 2016
Nybyggnation
I dagens byggregler står det att energianvändningen i en ny byggnad bör verifieras. Nu vill Boverket att rådet skärps till ett krav. Foto: Harald Holm
Boverket föreslår nya krav på verifiering av en byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler och en ny metod för att bestämma energianvändningen vid normalt brukande.

Nyligen skickade Boverket ut förslagen om de nya reglerna på remiss. Bakom ändringen står kritik från EU-kommissionen om hur Sverige uppfyller direktivet om energiprestanda.

– De tycker inte att vår nuvarande skrivning om normalt brukande räcker och vill att vi tydliggör hur man normaliserar uppmätt värde med en mer juridiskt bindande metod, berättar Mikael Näslund, utredare på Boverket.

Boverket har därför tagit fram ett förslag på en ny föreskrift (BEN) som handlar om hur byggnadens energianvändning ska korrigeras för normalt brukande.

BEN gör korrigeringen tydligare och mer rättvis

Föreskriften BEN ska användas både vid verifiering av att en byggnad uppfyller energikraven i Boverkets byggregler, BBR, och vid bestämning av en byggnads energianvändning i en energideklaration.

– Med den nya föreskriften blir korrigeringen för normalt brukande tydligare och mer rättvis eftersom alla i hela Sverige måste göra på samma sätt, menar Mikael Näslund.

Råd om verifiering lyfts till krav

Boverket föreslår även att nuvarande råd i BBR om att byggnadens specifika energianvändning bör verifieras, lyfts upp till ett krav. Bakgrunden till detta är att det finns brister i hur verifieringen tillämpas idag.

Enligt förslaget kan byggherren antingen verifiera den specifika energianvändningen genom beräkning eller mätning av den färdiga byggnaden. Oavsett vilket som väljs, ska verifieringen ske enligt de fastställda metoderna i den nya föreskriften BEN.

Remissvaren ska in 22 augusti

Ändringarna i BBR och den nya föreskriften BEN är tänkta att träda i kraft den första november i år. Då kommer även föreskrifterna BED om energideklarationer och CEX om certifiering av energiexpert att ändras.

– Ändringarna i dessa föreskrifter är dock endast små följdändringar, berättar Mikael Näslund.

Sista dag för att svara på Boverkets remisser är den 22 augusti.

FAKTA NNE-läget

Observera att de nya förslagen inte handlar om förslaget till nära-nollenergibyggnader (NNE) i Sverige.

Boverkets förslag till nya regler för nära-nollenergibyggnader kommer att sändas ut senare. Boverket har idag ingen uppgift om när detta kommer att ske. De väntar på att regeringen först ska ta beslut om vissa ändringar i plan- och byggförordningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Bostäder Lokaler Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA NNE-läget

Observera att de nya förslagen inte handlar om förslaget till nära-nollenergibyggnader (NNE) i Sverige.

Boverkets förslag till nya regler för nära-nollenergibyggnader kommer att sändas ut senare. Boverket har idag ingen uppgift om när detta kommer att ske. De väntar på att regeringen först ska ta beslut om vissa ändringar i plan- och byggförordningen.

Fördjupningsmaterial