Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Strategi för material i kontakt med dricksvatten
Vatten och avlopp 16 jun 2016
Vattenkran
Material som kommer i kontakt med dricksvatten kan utsöndra hälsofarliga ämnen i dricksvattnet, som exempelvis bly och bisfenol. Foto: Andy Dean
Boverket har tagit fram en strategi som ska säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten. Bland annat ska de utreda om kraven i byggreglerna bör preciseras när det gäller material i kontakt med dricksvatten.
I oktober förra året fick Boverket ett uppdrag av regeringen att ta fram en strategi som ska förbättra samordningen och utvecklingen av frågor som rör material som är i kontakt med dricksvatten. Nu har Boverket redovisat uppdraget i rapporten "Strategi för material i kontakt med dricksvatten".

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Bakgrund

I Sverige faller frågor om tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten inom flera myndigheters ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten hanterar frågor om vattenskyddsområden och skyddet av vissa vattentäkter. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och meddelar bland annat föreskrifter om dricksvatten. Boverket meddelar föreskrifter med krav på byggnader och dess installationer, till exempel dricksvattenledningar och blandare. Kemikalieinspektionen är expertmyndighet i fråga om hälso- och miljörisker med kemiska produkter. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ackrediterar organ som meddelar typgodkännanden av vissa byggprodukter, däribland produkter i kontakt med dricksvatten.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

I Sverige faller frågor om tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten inom flera myndigheters ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten hanterar frågor om vattenskyddsområden och skyddet av vissa vattentäkter. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och meddelar bland annat föreskrifter om dricksvatten. Boverket meddelar föreskrifter med krav på byggnader och dess installationer, till exempel dricksvattenledningar och blandare. Kemikalieinspektionen är expertmyndighet i fråga om hälso- och miljörisker med kemiska produkter. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ackrediterar organ som meddelar typgodkännanden av vissa byggprodukter, däribland produkter i kontakt med dricksvatten.

Fördjupningsmaterial