Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Stort behov av nationell miljöövervakning av PFAS
Miljö 30 maj 2016
vänern
Forskare vid SLU har undersökt och utvärderat förekomst av PFAS och växtskyddsmedel i svenska vatten. Foto: Michael Erhardsson
Nya undersökningar bekräftar bilden av vilken risk högfluorerade ämnen, PFAS, utgör för människors hälsa och miljö.
Användning av brandsläckningsskum är den största direkta punktkällan till PFAS medan avloppsreningsverk och avfallshantering sannolikt är betydande sekundära punktkällor. Det visar en undersökning från Naturvårdsverket och som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bidragit med underlag till.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om PFAS

PFAS, perfluorerade och polyfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för över 800 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter samt i brandskum och impregneringsmedel.

PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga

Källa: Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om PFAS

PFAS, perfluorerade och polyfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för över 800 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter samt i brandskum och impregneringsmedel.

PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga

Källa: Naturvårdsverket
Fördjupningsmaterial