Varan har lagts till i varukorgen
Slarv med riskbedömning leder till elolyckor
Eldistribution 2 jun 2016
elolyckor
Strömgenomgång är fortfarande den vanligaste typen av elolycka. Foto: Tobias Sterner
Sju av tio elolyckor beror på felbeteenden vid arbete, bland annat slarv vid riskbedömningar. Det visar Elsäkherhetsverkets senaste rapport. De flesta elolyckor hos yrkespersoner sker inom den industriella verksamheten.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2015 som nyligen kom ut, visar dock att den långsiktiga trenden med ett fåtal dödsolyckor är stabil. Totalt rapporterades 343 elolyckor och tillbuden, 244 stycken, ökade något. En person omkom i en elolycka.

Olyckor kopplade till kopparstölder

Det dödsfall som skedde under 2015 inträffade vid en förmodad kopparstöld. Därför har Elsäkerhetsverket valt att beskriva risken med kopparstölder i ett särskilt avsnitt i rapporten.

Elsäkerhetsverkets statistik för de senaste 10 åren visar att sju elolyckor kan kopplas till just kopparstölder.

Strömgenomgång vanligt

Den vanligaste typen av elolyckor är fortfarande strömgenomgång, det vill säga att ström passerar genom kroppen och ger skador. Bland de som arbetar med el handlar det om hela 89 procent av de anmälda olyckorna.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Rälsarbete Arbetsmiljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial