Varan har lagts till i varukorgen
Rev utan tillstånd men fick rätt i domstol
Bestämmelser 3 jun 2016
rivning
Hovrätten gav lägenhetsinnehavaren rätt trots att en bärande vägg rivits utan tillstånd (Genrebild). Foto: Hans Prinsn
Bostadsrättsinnehavaren rev en bärande vägg trots att styrelsen sa nej. Helt i sin ordning, enligt en hovrättsdom från i fjol. Nu utreds ett liknande fall i en annan förening i Stockholm.

Några dagar efter att paret flyttat in i lägenheten på Norrmalm i Stockholm lämnade de in en ansökan till styrelsen. De ville ha tillstånd för att göra ett hål i en bärande vägg.

Utan att styrelsen hann lämna något besked påbörjades sedan arbetet med att ta upp det två och en halv meter breda hålet. Några dagar därpå meddelade styrelsen att de inte gav tillstånd för åtgärden.

Rev utan tillstånd

Men det hindrade inte lägenhetsinnehavarna. I stället fortsatte arbetet och snart var hålet i väggen färdigt.

Vid åtgärden användes bland annat stålbalk för att kompensera för hålet men det har inte varit tillräckligt, enligt bostadsrättsföreningen.

Styrelsen hävdar att hålet orsakat stora skador i huset. Bland annat har det blivit sprickor i fasaden och risk för allvarliga problem med stabiliteten, menar föreningen som krävt att paret ska återställa väggen.

Boende fick rätt

Både tingsrätt och hovrätt har dock gett lägenhetsinnehavarna rätt. Visserligen har hålet rivits upp utan tillstånd men den centrala frågan är om åtgärden medfört påtaglig skada för föreningen, anser hovrätten.

"Beror helt på hur allvarliga skadorna visar sig vara"

Enligt domen går det inte att fastställa att hålet orsakat sprickorna i fasaden. Föreningen har inte heller kunnat bevisa att rivningen riskerar att försämra husets stabilitet och därmed kan paret låta lägenheten vara som den är. Parets rättegångskostnader på 80 000 kronor ska betalas av föreningen.

Liknande situation

En annan bostadsrättsförening i Stockholm befinner sig just nu i en liknande situation. En nyinflyttad lägenhetsinnehavare rev delar av en bärande vägg utan att ha fått klartecken.

Än så länge har dock händelsen inte gått till domstol, berättar föreningens ordförande för Svensk Byggtjänst.

– Möjligen kan det leda till en tvist men det beror helt på hur allvarliga skadorna visar sig vara och hur villig den här medlemmen är att se till att det görs åtgärder.

Experter avgjorde

Lars Lundgren är chefsrådman i Stockholms tingsrätt. Han var en av de som dömde i det mål där lägenhetsinnehavarna fick rätt. Enligt honom byggde bedömningen till stor del på expertutlåtanden.

– ­Det fanns sakkunniga på båda sidor och utredningen kom fram till att åtgärderna inte inneburit någon påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, säger Lars Lundgren.

Han anser att ärendet visar hur viktigt det är med dialog innan medlemmar sätter igång med ombyggnationer.

 

   

FAKTA Så säger bostadsrättslagen

Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsinnehavare inte utan styrelsens tillstånd utfärda åtgärd som innefattar:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion.
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten.
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till ingreppen om inte åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så säger bostadsrättslagen

Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättsinnehavare inte utan styrelsens tillstånd utfärda åtgärd som innefattar:

  1. Ingrepp i bärande konstruktion.
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten.
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till ingreppen om inte åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Fördjupningsmaterial