Varan har lagts till i varukorgen
Ny teknik testas i experimentboende
Bostäder 29 jun 2016
live-in-lab-2
Husen kommer att vara bebodda samtidigt som man forskar och testar ny teknik i dem. David Bohn Stoltz och Jonas Anund Vogel, vid avdelningen för Energiteknik vid KTH, är båda engagerade. Foto: Tobias Sterner.
Flyttbara lägenhetsväggar och golv som genererar el när man går på dem. I forskningsprojektet KTH Live-In Lab i Stockholm testas tekniska innovationer i en verklig miljö.

Det finns idag en stor efterfrågan på klimatsmart teknik och byggmetoder som är ekonomiskt konkurrenskraftiga. I forskningsprojektet KTH Live-In Lab byggs ett studentboende och laboratorium i ett.

Själva betonggrunden är nu på plats och de 300 studentlägenheterna, som byggs mitt på KTH Campus i Stockholm, kommer att vara klara för inflyttning under nästa år.

Vi hoppas lyfta fram nya produkter med den senaste tekniken som kan användas i större byggprojekt

 – Genom att testa teknikerna i en verklig miljö kan vi få fram nya sätt att bygga och bo på, säger Jonas Anund Vogel som är initiativtagare och föreståndare för KTH Live-In Lab samt doktorand vid avdelningen för Energiteknik vid KTH.

Saknas incitament att höja kvaliteten

Ett hinder för att bygga mera hållbart idag, menar han, är att det saknas incitament att höja kvaliteten.

– Bygger man bostadsrätter är kravet att de ska hålla i fem år, sedan är man fri från ansvar. Det är  verkligen inte bra.

Investerar bara i beprövad teknik

Tekniken finns redan inom räckhåll för att bygga mer energisnåla, smartare hus som använder noll energi eller till och med genererar energi som leds tillbaka in i elnätet. Men denna används sällan.

Ett hinder för att införa den energieffektiva teknik som finns idag är att verifierings- och valideringsprocessen är alldeles för lång

En utmaning för att implementera den nya energibesparande tekniken är att företagen som investerar endast gör det med beprövad teknik.

– Då kan vi se till att tekniken blir beprövad här i KTH Live-In Lab, säger Jonas Anund Vogel. Vi vill förkorta ledtiden mellan forskningsresultat och bred marknadsintroducering. Idag är procedurerna för verifiering och validering alldeles för lång.

Få projektörer eller entreprenörer vågar föreslå ny innovativ teknik om det saknas verifiering av produkten eller om tjänsten inte anses professionell enligt gällande standardavtal, menar Jonas Anund Vogel.

Nya produkter redo för marknaden

Genom KTH Live-In Lab kommer byggföretag, fastighetsägare, installatörer, teknikföretag och forskning få unika möjligheter att bygga en kunskapsmiljö för bygginnovationer som kan leda till nya produkter och tjänster som blir redo för marknaden.

– Vi kommer även att kunna testa hur den nya tekniken håller över en längre tid, eftersom projektet kommer att pågå i minst tio år.

Ericson bygger in 5G i husen

KTH Live-In Lab kan beskrivas som en testinfrastruktur där forskare från olika håll som har bra idéer får möjlighet att testa dessa i ett verkligt system. Villkoret för att få vara med är att det ska finnas en prototyp färdig som först har testats i ett lab.

Vissa projekt är redan bestämda att genomföras, medan andra kommer att beslutas om vart efter. Ett inplanerat projekt är ett samarbete med Ericsson och handlar om att bygga in 5G i husen, ett annat handlar om avloppsvärmeväxling. I moderna bostäder återvinner man ofta värme medan varmvattnet spolas ut. Här är målet att återvinna 50 procent av värmen i vattnet. Ett tredje projekt handlar om bergvärmeoptimering.

Flyttbara väggar ändrar boendeytan

Förutom golv som genererar elektricitet  när de boende går på dem, finns förslag på att testa fönster i lägenheterna som kan ändra form eller bytas ut mot tv-skärmar. Dessutom ytterväggar av alger som producerar gas och flyttbara innerväggar som kan göra att boendeytan antingen minskar eller ökar utifrån de behov som finns.

Förutom de 300 studentlägenheterna med vanliga kontrakt, byggs fyra experimentlägenheter som årligen kommer att byggas om och utformas på olika sätt  av forskare och företagsrepresentanter. Dessa är bygglovsbefriade för att medge tester som inte är möjliga inom den vanliga bebyggelsen.

live-in-lab_sidobild
Lägenheterna i bottenplan är bygglovsbefriade för att medge tester som inte är möjliga inom den vanliga bebyggelsen. Foto: Semrén + Månsson
live-in-lab-jonas-2
– Integritetsfrågan är intressant, vem får tillgång till all data som kan samlas in idag via den nya tekniken?, frågar projektledare Jonas Anund Vogel. Foto: Tobias Sterner.
FAKTA Om KTH Live-In Lab:

KTH Live-In Lab är ett samarbete mellan KTH och Einar Mattsson, där Semrén & Månsson är arkitekter och samarbetspartner för utvecklandet av labbet. Övriga samarbetspartner är Vinnova, Boverket, Ericsson, Belkab Bergmark Elkonsulter, Grunditz Göransson Arkitekter, Pinnab Inneklimat, Swerod. 

Källa: KTH.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Teknik Forskning Elinstallation Energi Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

live-in-lab_sidobild
Lägenheterna i bottenplan är bygglovsbefriade för att medge tester som inte är möjliga inom den vanliga bebyggelsen. Foto: Semrén + Månsson
live-in-lab-jonas-2
– Integritetsfrågan är intressant, vem får tillgång till all data som kan samlas in idag via den nya tekniken?, frågar projektledare Jonas Anund Vogel. Foto: Tobias Sterner.
FAKTA Om KTH Live-In Lab:

KTH Live-In Lab är ett samarbete mellan KTH och Einar Mattsson, där Semrén & Månsson är arkitekter och samarbetspartner för utvecklandet av labbet. Övriga samarbetspartner är Vinnova, Boverket, Ericsson, Belkab Bergmark Elkonsulter, Grunditz Göransson Arkitekter, Pinnab Inneklimat, Swerod. 

Källa: KTH.