Varan har lagts till i varukorgen

Nordiska riktlinjer för miljövänliga materialval

Renoveringar 16 jun 2016
munchenbryggeriet
Münchenbryggeriet i Stockholm är efter renovering certifierad som Miljöbyggnad. Foto: AFA Fastigheter.
Efter två års samarbete mellan Green Building Councils i hela Norden presenteras nu gemensamma riktlinjer som ska göra det enklare att välja hälsosammare byggmaterial.

Hela Norden arbetar genom nationella Green Building Councils med att bli bättre på att använda hållbara byggvaror. Men länderna har delvis olika lagstiftning och praxis och använder olika verktyg för miljöbedömning.

För miljö- och hälsoanpassade byggvaror

Därför har ett gemensamt tvåårigt projekt för att skapa nordiska krav för hållbara byggvaror genomförts och nu presenteras resultatet. Projektet, finansierat av Nordic Innovation, har sammanstält en guide för inköp av hållbara miljö- och hälsoanpassade byggvaror, som ett första steg mot det gemensamma målet.

– Tanken är att de här gemensamma riktlinjerna ska förenkla och underlätta för fastighetsägare och entreprenörer att göra kloka val, säger Jonny Hellman som är projektledare för den svenska delen av projektet.

Mål att sikta högre

Riktlinjerna har tre olika ambitionsnivåer. Fastighetsägare bestämmer nivå och har då förslag på krav för upphandling. Riktlinjerna är anpassade för nybyggnation, ombyggnad och underhåll av byggnader.  

Målet är att få fastighetsägare att sikta ännu högre när det gäller hållbara miljöval än vad som generellt efterfrågas idag, för att uppnå mer ambitiösa och tydliga förändringar än vad som annars åstadkoms idag.

Ladda ner riktlinjerna

Riktlinjerna är inte ett nytt verktyg och de konkurrerar därför inte med befintliga system i Sverige som till exempel Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Basta.

Riktlinjerna, guiderna och andra dokument finns att ladda ner från Sweden Green Building Councils hemsida.

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Miljö Hållbarhet Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial