Varan har lagts till i varukorgen
Fick avslag på installering av CE-märkt reningsverk
Vatten och avlopp 15 jun 2016
CE-märke
Kommunen sa nej till installationen av ett CE-märkt reningsverk då det saknades prestandadeklarationer. Foto: Konsumentverket
Efter ett överklagande slår Mark- och miljööverdomstolen fast att CE-märkning inte är någon garanti för att ett minireningsverk klarar svensk lagstiftnings hälso- och miljökrav.

En fastighetsägare ansökte om lov att installera en CE-märkt avloppsanläggning för toalett och BDT-vatten intill Gullmarsfjorden - ett Natura 2000-område och naturreservat i Uddevalla.

Kommunen sa nej till installationen då de menade att det krävs prestandadeklarationer utöver de som görs för CE-märkning, bland annat för utsläpp av kväve och fosfor, för att visa att anläggningen klarar reningskraven. Mark- och miljödomstolen gick däremot emot kommunen och slog fast att tillstånd skulle lämnas.

Fastställde kommunens beslut

Mark- och miljööverdomstolen gjorde till slut en annan bedömning och fastställde Uddevalla kommuns beslut med slutsatsen att " Vid en sammantagen bedömning anser Mark- och miljööverdomstolen att tillräcklig utredning inte har presenterats som medför att det aktuella minireningsverket kan godtas i detta fall."

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial