Varan har lagts till i varukorgen
Dags att söka FoU-medel för kulturmiljö
Hållbarhet 27 jun 2016
Dags att söka medel inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö. Temat handlar om kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för ett hållbart och inkluderande samhälle.
Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan föra anspråk på det kulturarv som format Sverige. För att förverkliga visionen behöver kulturmiljöarbetet ta sikte mot målbilderna som handlar om kulturmiljöarbetet som en utmanande kraft, upprätthållandet av en mångfald av kulturmiljöer och effektivisering av verksamheterna.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter