Varan har lagts till i varukorgen

CoClass på remiss

Konstruktion 30 jun 2016
coclasswebb
Remissperioden för CoClass pågår till den 9 september. Därefter inarbetas remissvaren och projektet avslutas den 26 oktober. Trafikverket har redan nu påbörjat införandet av CoClass. Foto: Anders Wester
Nu har hela bygg-och fastighetsbranschen möjlighet att lämna synpunkter på det nya klassifikationssystemet CoClass.

Den externa remissperioden för klassifikationssystemet CoClass inleddes med en presentation på SKL:s huvudkontor i Stockholm den 16 juni och pågår till och med den 9 september i år.

Det nya systemet CoClass har tagits fram av branschprojekt BSAB 2.0 och blir ett digitalt språk för all byggd miljö genom hela livscykeln. CoClass ersätter successivt BSAB 96 och har en potential att spara miljarder genom bättre kommunikation i bygg- och förvaltningsprocessen.

Helena Dahlberg, ansvarig för BSAB och CoClass på Svensk Byggtjänst, sammanfattade under presentationen en ny och en tidigare undersökning, som visar att bättre kommunikation kan spara sammantaget 60 miljarder per år i bygg- och förvaltningsprocessen.

Julie Gunnarsson, projektledare för BSAB 2.0 på Svensk Byggtjänst, beskrev arbetsprocessen som lett fram till CoClass. Den har pågått ett och ett halvt år med 150 experter och elva arbetsgrupper. Bakom projektet står en lång rad ledande branschaktörer.

Trafikverket satsar på CoClass

Ingemar Lewén, Trafikverkets representant i projektet, berättade hur CoClass hänger ihop med och stödjer Trafikverkets BIM-satsning.

– Trafikverket har redan nu påbörjat införandet av CoClass med ett uttalat stöd från vår generaldirektör Lena Erixon, förklarade han.

Klassificering utifrån funktion

Presentationen avslutades av Björn Rangdén, Trafikverket, och Klas Eckerberg, Projektengagemang/Svensk Byggtjänst, som ingår i projektgruppen gällande systematik.

De gav en utförlig och konkret genomgång av hur systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken. Hur objekten bär information i CoClass genom hela bygg- och förvaltningsprocessen och hur de grupperas i klasser utifrån funktion på olika nivåer.

"Viktigt med synpunkter från branschen"

Rogier Jongeling, BIM Alliance och ordförande i projektets styrgrupp, framhöll att det är mycket viktigt att så många som möjligt i branschen engagerar sig och lämnar remissvar.

– Då kan vi få fram ett så bra slutresultat som möjligt och bli så heltäckande som möjligt.

Remissen pågår till den 9 september. Därefter inarbetas remissvaren i CoClass och projektet avslutas den 26 oktober. CoClass lanseras sedan som webbtjänst under senhösten 2016.

– Men börja redan nu att sätta er in i CoClass och föra in det i era verksamheter. Framtiden börjar nu! De som tidigt sätter sig in i systemet kan snabbare få ut fördelarna av det och möta kraven på att använda systemet från beställare, avslutade Rogier Jongeling.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Produktion Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter