Varan har lagts till i varukorgen
Brukarindata för skolor nu fastställd
Energi 1 jun 2016
Skola
Svebys nya brukarindata för skolor innehåller bland annat värden på luftflöden och tappvarmvattenanvändning. Foto: Wavebreakmedia
Nu har Svebys rapport om brukarrelaterade indata för undervisningslokaler fastställts. Tanken är att indatan ska kunna användas vid energiberäkningar om det inte finns andra projektspecifika värden.
Remisshanteringen av rapporten "Brukarindata för undervisning" är nu färdig och rapporten går att ladda ner på Svebys webbplats.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lokaler Projektering Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter