Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Brukarindata för skolor nu fastställd
Energi 1 jun 2016
Skola
Svebys nya brukarindata för skolor innehåller bland annat värden på luftflöden och tappvarmvattenanvändning. Foto: Wavebreakmedia
Nu har Svebys rapport om brukarrelaterade indata för undervisningslokaler fastställts. Tanken är att indatan ska kunna användas vid energiberäkningar om det inte finns andra projektspecifika värden.
Remisshanteringen av rapporten "Brukarindata för undervisning" är nu färdig och rapporten går att ladda ner på Svebys webbplats.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA om Sveby och brukarindata

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Syftet med brukarindata är att tolka byggreglernas definition av byggnadens energianvändning avseende normalt brukande genom att ta fram, sammanställa och förankra normala brukarrelaterade indata till energiberäkningar i form av en vägledande anvisning.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lokaler Projektering Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA om Sveby och brukarindata

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Syftet med brukarindata är att tolka byggreglernas definition av byggnadens energianvändning avseende normalt brukande genom att ta fram, sammanställa och förankra normala brukarrelaterade indata till energiberäkningar i form av en vägledande anvisning.