Varan har lagts till i varukorgen
Boverket vill skärpa kraven om fastbränsleeldning
Värme 29 jun 2016
Brasa
Skärpta utsläppskrav på fastbränslepannor kommer att ge positiva miljöeffekter men pannorna blir troligen något dyrare att köpa. Foto: Olga Galushko
I en remiss föreslår Boverket att reglerna i BBR om utsläpp från fastbränsleeldning skärps. Senast den 22 augusti ska remissvaren vara inne.

År 2020 respektive 2022 får vedpannor och rumsvärmare krav på utsläpp enligt ett EU-direktiv om ekodesign. Boverket vill dock att reglerna i avsnitt 6:741 i Boverkets byggregler, BBR, skärps redan nästa år, så att de positiva miljöeffekterna som ekodesignkraven för med sig tidigareläggs.

I en remiss föreslår därför Boverket utsläppsminskningar från byggnader med pannor respektive rumsvärmare.

Nya krav på utsläpp och verkningsgrad

När det gäller fastbränslepannor föreslår Boverket att det införs nya krav på utsläpp av partiklar och kolmonoxid (CO), samt att kravet på utsläpp av organiska gasformiga föreningar (OGC) skärps. Kraven läggs i nivå med ekodesign. Det införs även ett nytt krav på verkningsgrad som motsvarar klass fem i standarden SS EN 303-5, som idag används av branschen.

För rumsvärmare innebär förslagen en skärpning i kraven på utsläpp av CO och på verkningsgrad. Kravet på utsläpp av CO läggs i nivå med ekodesign och breddas till att omfatta fler produktgrupper av rumsvärmare. Boverket föreslår dock att undantaget från kraven för kakelugnar och öppna spisar behålls. Regleringen kring verkningsgrad får formen av en föreskrift istället för ett allmänt råd. 

Föreslås träda i kraft 1 april 2017

Ändringarna i Boverkets remiss föreslås träda i kraft den första april 2017 då också reglerna om energimärkning för pannor ska börja gälla. Övergångsperioden föreslås uppgå till ett år. Senast den 22 augusti ska remissvaren ha skickats in till Boverket.

FAKTA Kort bakgrund

Bakom Boverkets förslag till skärpta utsläppskrav ligger rapporten "Småskalig vedeldning". Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag som Boverket fick förra året om att utreda möjligheterna att införa ekodesignkraven tidigare i Sverige.

Rapporten beskriver hur skärpta krav på utsläpp från fastbränslepannor i byggnader kan utformas och när de kan träda i kraft.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Bestämmelser Projektering Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort bakgrund

Bakom Boverkets förslag till skärpta utsläppskrav ligger rapporten "Småskalig vedeldning". Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag som Boverket fick förra året om att utreda möjligheterna att införa ekodesignkraven tidigare i Sverige.

Rapporten beskriver hur skärpta krav på utsläpp från fastbränslepannor i byggnader kan utformas och när de kan träda i kraft.

Fördjupningsmaterial