Varan har lagts till i varukorgen
Bo Frank (M) vill skrota rot-avdraget
Bestämmelser 27 jun 2016
bo-franck
Bo Frank (M) är kommunpolitiker och ledamot i beredningen för samhällsbyggnad i Sveriges kommuner och landsting, SKL. Foto: Tobias Sterner
Bo Frank (M) tycker att rot-avdraget har spelat ut sin roll. Det råder stor personalbrist för bostadsbyggande och då är det inte rimligt att ge subventioner till att fixa kök och badrum, menar Smålandspolitikern.

Förra veckan kom Boverkets senaste prognos för hur mycket bostäder som behöver byggas för att klara behoven. Totalt är siffran på 710 000 nya hem fram till år 2025. Det är en tydlig ökning från tidigare beräkningar och Boverket konstaterar dessutom att 440 000 av bostäderna måste byggas redan inom fyra år.

Svår uppgift

Goda råd är dyra om kalkylerna ska bli verklighet. Det menar Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i småländska Växjö, som nu är beredd att lämna tidigare ställningstaganden för att få fart på byggandet.

– Ja, det här är att svära i kyrkan men jag tycker att det är dags att alla partier omprövar sin inställning till rot-avdraget, säger Bo Frank till Svensk Byggtjänst.

Själv har han sin inställning ganska klar. Bo Frank menar att personalbristen i byggbranschen utgör ett av de enskilt största hindren för nya bostäder och då hjälper inte rot-avdraget till.

Behövs för bostäder

– Man måste fråga sig om det är rimligt att ha det här avdraget för att folk ska fixa badrum och kök samtidigt som vi inte har folk till att bygga bostäder.

Han tycker inte att skattesubventionerna för rot-arbete fyller någon funktion som ekonomin och bostadsmarknaden ser ut idag.

Finns ingen anledning att ha avdraget kvar

– Rot-avdraget var ju från början till för att sanera marknaden och stimulera en svag ekonomi. Jag tycker att om man har extrema högkonjunkturer och varenda byggnadsarbetare är upptagen så finns ingen anledning att ha avdraget kvar.

Bo Frank, 58, är före detta riksdagsledamot för Moderaterna och numera kommunstyrelsens ordförande i Växjö sedan 2006. Han har även engagemang utanför kommungränsen.

Bland annat sitter han med som ledamot i beredningen för samhällsbyggnad i Sveriges kommuner och landsting, SKL. Allt som oftast hörs han i den nationella debatten och inte sällan går hans åsikter på tvären med det egna partiet.

Profilfråga för Moderaterna

Att han skulle få gehör för sina tankar om rot-avdraget är osannolikt. Skattesubventionen har varit en tydlig profilfråga för Moderaterna som protesterade högljutt när regeringen drev igenom en sänkning av avdraget.

ewa_thalen_finne Ewa Thalén Finné (M).

Ewa Thalén Finné är Moderaternas bostadspolitiska talesperson. Hon ser inget samband mellan rot-avdraget och personalbristen i byggsektorn.

– Nej, väldigt lite. Vad vi däremot vet är att avdraget gjort stora delar av sektorn vit i stället för svart. Vi behöver underhålla våra fastigheter och många av de här företagen är små och finns inte på de stora arbetsplatserna i alla fall, säger Ewa Thalén Finné.

Däremot skriver hon under på att det råder brist på personal. I första hand anser hon att lösningen är utökade satsningar på utbildning och större öppenhet mot utländska och mindre aktörer.

FAKTA Boverkets senaste byggbehovsprognos

Tidsperiod    

Totalt      

Per år

2016-2020 440 000 88 000
2021-2025 270 000 54 000
2016-2025 710 000 71 000
FAKTA Nya villkor för rot

Den 1 januari sänktes rot-avdraget från 50 procent till max 30 procent av arbetskostnaden.

Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är oförändrat 50 000 kronor per person och år.

För helåret 2015 utbetalades totalt 23,3 miljarder kronor för både rot och rut, en ökning med 3,3 miljarder från året innan. 

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Boverkets senaste byggbehovsprognos

Tidsperiod    

Totalt      

Per år

2016-2020 440 000 88 000
2021-2025 270 000 54 000
2016-2025 710 000 71 000
FAKTA Nya villkor för rot

Den 1 januari sänktes rot-avdraget från 50 procent till max 30 procent av arbetskostnaden.

Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är oförändrat 50 000 kronor per person och år.

För helåret 2015 utbetalades totalt 23,3 miljarder kronor för både rot och rut, en ökning med 3,3 miljarder från året innan.