Varan har lagts till i varukorgen

Arbetsmiljön synas på 1 200 byggen

Arbetsmiljö 9 jun 2016
arbetsmiljo
Än så länge har sex av landets största byggföretag fått besök av Arbetsmiljöverket och nu fortsätter inspektionen. Foto: Anders Wester
Arbetsmiljöverket är mitt uppe i sitt stora projekt med att inspektera bygg- och anläggningsföretagen. Totalt ska 1 200 arbetsplatser besökas. Oklar ansvarsfördelning är en återkommande brist.

Förra året drog Arbetsmiljöverket igång ett projekt för att inspektera företag inom bygg och anläggning. Nu har myndigheten kommit ungefär halvvägs.

I första hand är det företag med fler än 250 anställda som inspekterats och under våren har de sex största bolagen fått besök. Nyligen har inspektion av ytterligare sju påbörjats, berättar Arbetsmiljöverkets projektledare Pierre Gustafsson.

– ­Inledningsvis har vi besökt företagens huvudkontor för att se hur man jobbar med arbetsmiljö. Sedan har våra inspektörer varit på arbetsplatserna ute i landet.

Besök i hela landet

Varje företag har fått besök på upp till 30 arbetsplatser runtom i Sverige och totalt ska 1 200 inspektioner göras.

– Det här är ett stort projekt. Vi behöver få in ett tillräckligt underlag för att se hur det fungerar i verkligheten, säger Pierre Gustafsson.

Platschefen fördelar arbetet vidare till personer som saknar nödvändig kunskap

Enligt honom finns några problem som är återkommande. På i stort sett alla hittills besökta arbetsplatser finns exempelvis oklarheter kring hur ansvaret för arbetsmiljöfrågor ska fördelas.

– ­Ofta landar det i att platschefen fördelar arbetet vidare till personer som saknar nödvändig kunskap.

Brister i uppdateringar

Dessutom finns det ofta brister i uppdateringar, menar Pierre Gustafsson. När det skett stora förändringar på byggena så har detta inte avspeglats i arbetsmiljöplanen, vilket kan innebära risker.

– Men vi märker att det blir förändringar och konkreta resultat ganska snart efter att vi varit på besök och det är självklart väldigt glädjande.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar också att stressen ökat på byggarbetsplatserna. Administrativa uppgifter stjäl allt mer av tiden, vilket i sin tur leder till bland annat bristande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Bär tungt i onödan

Bland problemen märks också en riktig långkörare. Ofta saknas nämligen kunskaper om hur man lyfter rätt, och i den mån det finns hjälpmedel så används de inte alltid och personal bär tunga saker i onödan.

Hela inspektionsprojektet inom bygg och anläggning pågår fram till 2017.

FAKTA Ska ge färre olyckor

  • Arbetsmiljöverkets inspektioner syftar till att minska ohälsa och olyckor inom byggbranschen.
  • Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger på elva per tusen anställda och år i byggbranschen.
  • Motsvarande snittsiffra för samtliga branscher är sju.
  • Under de senaste fem åren har det i snitt skett nio dödsolyckor per år inom byggbranschen.
  • När det gäller arbetssjukdomar ligger byggverksamhet på ungefär samma nivå som snittet för samtliga branscher som är tre per tusen sysselsatta och år.
Källa: Arbetsmiljöverket
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Ska ge färre olyckor

  • Arbetsmiljöverkets inspektioner syftar till att minska ohälsa och olyckor inom byggbranschen.
  • Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger på elva per tusen anställda och år i byggbranschen.
  • Motsvarande snittsiffra för samtliga branscher är sju.
  • Under de senaste fem åren har det i snitt skett nio dödsolyckor per år inom byggbranschen.
  • När det gäller arbetssjukdomar ligger byggverksamhet på ungefär samma nivå som snittet för samtliga branscher som är tre per tusen sysselsatta och år.
Källa: Arbetsmiljöverket