Varan har lagts till i varukorgen
Så får du betalt för samhällsnyttan av din renovering
Renoveringar 4 jul 2016
odling-samhallsnytta
Odlings- och rekreationsmöjligheter, mindre kriminalitet och nya jobb är bara några av de positiva effekter som en hållbar renovering kan leda till. Foto: Malmö Stad
En hållbar renovering innebär att samhället vinner på de åtgärder som fastighetsägaren bekostar. Charlotte Hauksson på WSP följer pengarnas väg genom processen och söker lösningar på samfinansiering.

En hållbar renovering hänger numera ofta tätt ihop med samhällsekonomin. När man rustar upp ett bostadsområde tar man ofta också ett större tag om faktorer som ligger utanför lägenhetsdörren och som på ett eller annat sätt påverkar livet för dem som bor där.

Det menar Charlotte Hauksson, process- och affärsutvecklare på WSP, som jobbar med att se möjligheter och lägga upp strategier för hur aktörer inom en kommun kan samverka för att gemensamt finansiera en mer omfattande hållbar renovering.

Stora samhällskostnader

Frågan är om det med ekonomisk samverkan kan ges ett tydligt incitament för fastighetsägaren att göra den här typen av samhällsinsats som en hållbar renovering är? Om arbetstillfällen skapas i bostadsområdet vinner kommunen på det genom att utgiftsposter lyfts bort från arbetsförmedling och sociala instanser i kommunen, bara som ett exempel av flera. Går investeringen för fastighetsägarens åtgärder att kvitta eller kompensera mot kommunens vinst?

porträtt Charlotte Hauksson Charlotte Hauksson, WSP

– Segregering och utanförskap ökar och är dyrt. Samhällets kostnader för arbetslöshet, försörjning, uteblivet produktionsvärde, arbetsmarknadsåtgärder, kriminalitet, skadegörelse, polis och rättssystem är stora. Mycket av det här går att påverka i en väl genomförd hållbar renovering. Därför vill vi att alla dessa samhällsaktörer ska vara samarbetspartners när vi räknar på finansieringen.

Kartlägger systematiskt

Potentialen att påverka hela kedjan från den enskilde individens vardag till kommunens chanser att bli attraktiv och locka nya boende, investerare och företag som i sin tur ger skatteintäkter, goodwill och utvecklingsmöjligheter finns där.

Charlotte Hauksson och kollegorna på WSP kartlägger systematiskt alla som kan tänkas vinna på att en hållbar renovering genomförs.

- Vi "klossar upp" området och samtliga intilliggande aktörer och aktiviteter för att hitta finansiering. 

Effekterna går att räkna i kronor

När ett område snyggas upp känner alla ett större ansvar att behålla det snyggt. Detta minskar skadegörelse och en stor utgiftspost försvinner. När renoverade bostäder blir mer funktionella och blandade till sin karaktär så skapas flyttkedjor. Det ger området nya typer av hyresgäster och går att matcha med behoven hos de bostadssökande i kommunen. Detta går att räkna i kronor.

Samhällets kostnader för segregering och utanförskap ökar och är stora. Mycket av det här går att påverka i en väl genomförd hållbar renovering.

Redan i upphandlingen kan fastighetsägare kräva att leverantörer och entreprenörer ska anställa personal från det bostadsområde där renoveringen genomförs. Det medför arbetstillfällen som ger försörjning och trygghet, vilket skapar stabilitet i både familjen och i området. Detta är i sanning en omfattande ekonomisk vinst.

Det finns många fler exempel som påverkar i positiv riktning; bättre möjligheter att umgås i kvarteret, föreningsliv, hälsoaspekter, odlingsmöjligheter.

Eftersom alla dessa faktorer har direkt eller indirekt inverkan på invånarnas välbefinnande så är de också - direkt eller indirekt - kopplade till kostnader som inte ligger på fastighetsägaren utan på olika instanser i kommunen, utanför bostadsområdet. 

”Socialt ansvar är det nya svarta”

Det finns trender som pekar på ett mer holistiskt perspektiv vid renovering. Allt fler fastighetsbolag ser en affär i att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Upprustning av miljonprogramsområden är idag intressant för många finansiärer. Det finns även EU- och nationella bidrag att söka.

Förändringarna i riktning mot att tänka samhällsövergripande kommer att ta tid, men är påbörjade, menar Charlotte Hauksson.

– Utmaningen är att få fastighetsägarna att ta ett helhetsgrepp, att satsa på en hållbar renovering, trots att det kan upplevas mycket dyrt. Om de då kan samverka kring finansiering med kommunen, som tjänar på att fastighetsägaren genomför den här genomgripande satsningen, tror vi att alla parter blir vinnare.

FAKTA Alla vinner på hållbar renovering

4 350 000 kronor. Så mycket kostar en person i utanförskap samhället under en åttaårsperiod.

31 miljoner kronor om hen hamnar helt utanför arbetsmarknaden. Att vara ung och arbetslös medför samhällskostnader på cirka 750 000 kronor per år. Kan man påverka detta genom en hållbar renovering med socialt perspektiv så vinner alla på det.

Källa: WSP/Ingvar Nilsson: ”Den ojämlika välfärden i Malmö i ett socioekonomiskt perspektiv”, 2012
OM Samverkan kring finansiering på flera sätt

Det nya sättet att tänka kring finansiering har sitt ursprung i ett teoretiskt projekt som Malmö stad startade 2011. WSP hjälpte till i processen och samlade olika samhällsaktörer och fastighetsägare för att analysera finansieringsmöjligheter för hållbar renovering.

Man satte en energieffektivisering om 50 procent som mål. Halva kostnaden kunde täckas genom hyreshöjning med 20 procent. Den andra hälften ”saknades” och samverkansgruppen kunde inte hitta en lösning.

Satsade trots osäkerhet

Trots att återbetalningen av investeringen var osäker, bestämde sig en av deltagarna i projektet för att satsa ändå. Med hjälp av EU-bidrag kunde energieffektiviseringen genomföras och med eget kapital en hållbar renovering. Den sociala hållbarhetsaspekten vägde tungt, med nya arbetstillfällen och stort boendefokus.

Med facit i hand var det en lyckad satsning. Idag har kvadratmetervärdet fördubblats. Insatserna ger en årlig samhällsekonomisk vinst på 7,6 miljoner kronor. 

Cred och långsiktig vinning

När det gäller att betala tillbaka i reda pengar från samhällets sida till fastighetsägare för en renovering, stötte WSP-gruppen på patrull redan i projekfasen. Men i det här fallet har fastighetsägaren fått ”cred” för sitt sociala arbete och dessutom rabatt på att köpa mark av Malmö Stad för att bygga och förtäta. En typ av ekonomisk ersättning, men på ett annorlunda sätt.

Förutom det dubblade värdet, så fortsätter fastighetsägaren att "tjäna" på renoveringen genom att ha gjort sig känd för att vara en person som vill och vågar. Han får hela tiden nya uppdrag och erbjudanden som i slutänden ger ekonomisk vinst.

Källa: Intervju med Charlotte Hauksson, process- och affärsutvecklare på WSP
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Hållbarhet Energi
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

FAKTA Alla vinner på hållbar renovering

4 350 000 kronor. Så mycket kostar en person i utanförskap samhället under en åttaårsperiod.

31 miljoner kronor om hen hamnar helt utanför arbetsmarknaden. Att vara ung och arbetslös medför samhällskostnader på cirka 750 000 kronor per år. Kan man påverka detta genom en hållbar renovering med socialt perspektiv så vinner alla på det.

Källa: WSP/Ingvar Nilsson: ”Den ojämlika välfärden i Malmö i ett socioekonomiskt perspektiv”, 2012
OM Samverkan kring finansiering på flera sätt

Det nya sättet att tänka kring finansiering har sitt ursprung i ett teoretiskt projekt som Malmö stad startade 2011. WSP hjälpte till i processen och samlade olika samhällsaktörer och fastighetsägare för att analysera finansieringsmöjligheter för hållbar renovering.

Man satte en energieffektivisering om 50 procent som mål. Halva kostnaden kunde täckas genom hyreshöjning med 20 procent. Den andra hälften ”saknades” och samverkansgruppen kunde inte hitta en lösning.

Satsade trots osäkerhet

Trots att återbetalningen av investeringen var osäker, bestämde sig en av deltagarna i projektet för att satsa ändå. Med hjälp av EU-bidrag kunde energieffektiviseringen genomföras och med eget kapital en hållbar renovering. Den sociala hållbarhetsaspekten vägde tungt, med nya arbetstillfällen och stort boendefokus.

Med facit i hand var det en lyckad satsning. Idag har kvadratmetervärdet fördubblats. Insatserna ger en årlig samhällsekonomisk vinst på 7,6 miljoner kronor. 

Cred och långsiktig vinning

När det gäller att betala tillbaka i reda pengar från samhällets sida till fastighetsägare för en renovering, stötte WSP-gruppen på patrull redan i projekfasen. Men i det här fallet har fastighetsägaren fått ”cred” för sitt sociala arbete och dessutom rabatt på att köpa mark av Malmö Stad för att bygga och förtäta. En typ av ekonomisk ersättning, men på ett annorlunda sätt.

Förutom det dubblade värdet, så fortsätter fastighetsägaren att "tjäna" på renoveringen genom att ha gjort sig känd för att vara en person som vill och vågar. Han får hela tiden nya uppdrag och erbjudanden som i slutänden ger ekonomisk vinst.

Källa: Intervju med Charlotte Hauksson, process- och affärsutvecklare på WSP